Stypendia

We WSEiT funkcjonuje system pomocy materialnej dla studentów.

Podstawy prawne regulujące przyznawanie pomocy materialnej:
Dokumenty dodatkowe
Środki finansowe pochodzą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a dotacja przeznaczona jest na:
  • stypendium socjalne
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogę
  • stypendium rektora

Wnioski o stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w semestrze zimowym do 30 października; w semestrze letnim do 25 lutego, o stypendium Rektora w semestrze zimowym do 30 października; w semestrze letnim do 28 lutego w Biurze Obsługi Studenta właściwych wydziałów w wyznaczonych godzinach obsługi studentów.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi pomocy materialnej zawartymi w poszczególnych zakładkach.

Wszystkie pliki do pobrania po zalogowaniu do Wirtualnego Dziekanatu 

Więcej informacji