Studia I Stopnia

Techniki dentystyczne studia

Forma: stacjonarne / niestacjonarne
Czas trwania: 6 semestrów
Miejsce: Poznań
Atut: po 2,5 roku nauki dodatkowy dyplom Technika dentystycznego

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii oferuje absolwentom szkół średnich, a także osobom legitymującym się już dyplomem technika dentystycznego, 3 letnie studia licencjackie o profilu praktycznym na kierunku Techniki dentystyczne

Przedmioty wykładane w toku nauczania dobrane są tak, by w pełni przygotować studenta do pracy w zawodzie. Szczególny nacisk kładziemy na zdobycie jak największych umiejętności praktycznych z dziedziny protetyki i ortodoncji, co odbywa się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach techniczno-dentystycznych oraz na obowiązkowych praktykach zawodowych.

Wybierz dogodną formę kształcenia

Wybierz dogodną formę kształcenia

 • studia stacjonarne (dzienne - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku). To najlepsza forma kształcenia dla osób, które nie pracują i chcą skoncentrować się na zdobywaniu wiedzy i korzystać z przywilejów i uroków życia studenckiego.
 • studia niestacjonarne (zaoczne - zajęcia w formie ok. 16 zjazdów w każdym semestrze, które odbywają się od piątku od godz. 15:30 do godzin popołudniowych w niedzielę). To idealne rozwiązanie dla osób pracujących, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie lub nowe kwalifikacje kosztem wolnych weekendów.

Po zaliczeniu 6 semestrów studia kończą się egzaminem dyplomowym, który składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz obrony pracy licencjackiej.

Student zdobywa wykształcenie wyższe i atrakcyjny zawód technika dentystycznego.

Technicy dentystyczni stanowią podporę protetyki dentystycznej, ortodoncji i stomatologii estetycznej.

Atrakcyjna ścieżka kształcenia

Atrakcyjna ścieżka kształcenia

studia I stopnia + Technik dentystyczny

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii wyróżnia się tym, że studenci Technik dentystycznych uzyskują dodatkowo dyplom Technika dentystycznego po 2,5 roku nauki!

W cenie studiów na kierunku Techniki dentystyczne odbywają się zajęcia w Wielkopolskiej Szkole Medycznej w Poznaniu Po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe student otrzymuje tytuł Technika dentystycznego.

Wybierając studia we WSEiT zyskujesz:

 1. Dodatkowy dyplom technika dentystycznego po 2,5 roku nauki po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, nauka na kierunku Technik dentystyczny realizowana jest w ramach kształcenia policealnego w Wielkopolskiej Szkole Medycznej
 2. Uprawnienia do pracy w pracowniach protetycznych i ortodontycznych oraz prowadzenia własnej pracowni techniczno – dentystycznej
 3. Wiele godzin ćwiczeń w nowoczesnych pracowniach protetycznych wyposażonych w sprzęt nowej generacji na terenie uczelni
Nowoczesna baza dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna

Uczelnia dysponuje profesjonalnym zapleczem dydaktycznym, na które składają się:

 • trzy pracownie podstawowe technik dentystycznych
 • pracowni CAD/CAM i modelarstwa
 • gipsownia i polerownia
 • pracownia polimeryzacji
 • pracownia termiczna

Pracownie mieszą się w siedzibie przy ul. Grabowej 22 w Poznaniu - zobacz film

Przygotowujemy specjalistów

Przygotowujemy specjalistów

Kierunek przygotowuje specjalistów, którzy posiadają wiedzę teoretyczną dotyczącą budowy, funkcjonowania, schorzeń i rehabilitacji narządu żucia oraz stosowania nowoczesnych technologii  i materiałów protetyczno-ortodontycznych. Nieodzownym elementem kształcenia jest również wiedza z zakresu nauk społecznych, prawa, ekonomii oraz organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku techniki dentystyczne będzie posiadał umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, będzie potrafił gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane w oparciu o najnowsze technologie informatyczne oraz współpracować w ramach zespołu stomatologicznego. Będzie posiadał wszechstronną wiedzę, która umożliwi mu właściwy dobór materiałów, metod i technologii w wykonawstwie konstrukcji  uzupełnień protetycznych, w tym protez specjalnych - szyn, obturatorów, epitez twarzy oraz aparatów ortodontycznych stosowanych w profilaktyce i rehabilitacji stomatologicznej.

Perspektywy zawodowe

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Techniki dentystyczne dobrze wykształcony teoretycznie i praktycznie, będzie posiadał nawyki ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji przez korzystanie z najnowszych osiągnięć współczesnej protetyki stomatologicznej oraz ortodoncji. Znajdzie zatrudnienie w podmiotach leczniczych, w szkolnictwie lub może samodzielnie prowadzić działalność w postaci pracowni techniki dentystycznej.

Dla absolwentów studiów I stopnia istnieje możliwość dalszych studiów II stopnia na innych pokrewnych kierunkach, zarówno na uniwersytetach medycznych, jak i na politechnikach.

Specjalistyczne szkolenia w ramach studiów

Specjalistyczne szkolenia w ramach studiów

Uczelnia oferuje rozszerzony zakres zajęć praktycznych poprzez możliwość odbycia w ramach studiów profesjonalnych szkoleń potwierdzonych certyfikatem lub dyplomem.

Dotyczą one m.in. następujących tematów: 

 • protezy wykonywane z materiałów termoplastycznych z zastosowaniem technologii wtłaczania termicznego
 • nowoczesne materiały kompozytowe stosowane w uzupełnieniach protetycznych
 • protezy bezklamrowe wykorzystujące do umocowania precyzyjne elementy retencyjne – zatrzaski, zasuwy i inne
 • licówki, korony i mosty pełnoceramiczne jako uzupełnienie o najwyższym stopniu estetyki
 • metoda termoformowania w wykonawstwie nakładek wybielających, szyn relaksacyjnych, szablonów chirurgicznych i ortodontycznych oraz ochraniaczy dla sportowców
 • oraz wiele innych tematów zgodnych z aktualnym rozwojem metod i technologii we współczesnej protetyce i ortodoncji.
Program studiów z rozszerzoną technologią CAD/CAM

Program studiów z rozszerzoną technologią CAD/CAM

W ramach rozszerzonego programu nauczania, prowadzone są zajęcia z wirtualnego projektowania uzupełnień protetycznych z użyciem profesjonalnego skanera 3D i oprogramowania EXOCAD, niezbędnych elementów w technologii CAD/CAM. W trakcie szkolenia wykorzystywane są specjalistyczne moduły umożliwiające projektowanie:

 • protez częściowych (szkieletowych),
 • koron,
 • mostów,
 • prac na implantach.

Nabyte w trakcie zajęć umiejętności w znacznym stopniu zwiększają szanse znalezienia pracy na rynku protetycznym.

Przedmiot technologia CAD/CAM realizowany jest w wymiarze ponad 100 godzin lekcyjnych na 3 roku studiów. 

Współpraca z firmami protetycznymi

Współpraca z firmami protetycznymi

 • rozszerzyliśmy program studiów o program dydaktyczny Akademii Rheina współpracującej ze szkołami w całej Europie. W ramach Akademii Rheina firma Rhein’83 opracowała program dydaktyczny w formie wykładów i szkoleń, dotyczących zastosowań nowoczesnych, precyzyjnych elementów retencyjnych (zatrzasków, zasuw, itp.) do protez zębowych. Eliminują one stosowanie nieestetycznych klamer, poprawiają umocowanie protez w jamie ustnej i znacząco poprawiają komfort ich użytkowania. Studenci będą mogli również wykorzystywać zestawy, które firma przekaże Uczelni do wykonywania prac protetycznych wykraczających poza program nauczania. 
 • organizujemy szkolenia z firmą Natrodent, która od 1998 roku jest przedstawicielem technicznym i handlowym wiodących światowych producentów sprzętu, profesjonalnego wyposażenia oraz materiałów dla protetyki dentystycznej oraz stomatologii m.in. AmannGirrbach (systemy CAD/CAM, artykulacja), DDS-Pro (oprogramowanie do wykonawstwa szablonów chirurgicznych z zastosowaniem CT i skanów modeli) oraz drukarek 3D. Strategią Spółki Natrodent Profesjonalne Systemy Protetyczne jest poszukiwanie na rynkach światowych najnowszych technologii i rozwiązań dla stomatologii i branż pokrewnych (protetyki oraz ortodoncji), które z sukcesem udaje się wprowadzić na rynek polski.
 • zapraszamy wykładowców z firmy VITA Zahnfabrik, która jest synonimem pionierskiego ducha i rozwiązań w dziedzinie materiałów stomatologicznych. Systemy ceramiczne, kolornik VITAPAN Classical czy kolornik 3D Master to ikony jakości i niezawodności. Utworzona w 1924 r. firma rodzinna stale wyprzedza swój czas i jest liderem technologicznym. Idee nowego spojrzenia na technikę dentystyczną wielokrotnie były nagradzane międzynarodową nagrodą projektową – Red Dot Design Award – gdzie forma i funkcja muszą być w doskonałej harmonii. Technicy dentystyczni w ponad 150 krajach polegają na materiałach, urządzeniach i wszechstronnych rozwiązaniach firmy z Bad Säckingen. Vita to nie tylko kolorniki, ceramika i linie zębów, to także innowacyjne materiały CAD/CAM, które otwierają drzwi do zupełnie nowych możliwości. 

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco