Adresy obiektów - Szczecin

 

Skrót Budynku Nazwa Budynku Adres
SR Szpital Rehabilitacyjny Świętego Karola Boromeusza
Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie
al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin
SW 19 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SOZOZ ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin
LO 6 VI Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie 
ul. Jagiellońska 41, 70-382 Szczecin
W Wydział Zamiejscowy WSEiT w Szczecinie ul. Wawrzyniaka 8, 70-392 Szczecin