Program studiów

Czas trwania studiów :

Studia trwają 2 semestry , w systemie niestacjonarnym; zjazdy sobota-niedziela .

Łącznie : 250 godzin , w tym 50 godzin wykładów i 200 godzin ćwiczeń .

Forma zakończenia studiów:

Studia kończą się egzaminem.

Program studiów ×

SEMESTR I

 1. Anatomia funkcjonalna i palpacyjna 20 godz. ĆW
 2. Biomechanika kliniczna 5 godz. W
 3. Diagnostyka funkcjonalna i różnicowa 20 godz.  5W/10ĆW
 4. Diagnostyka ultrasonograficzna z biofeedbackiem 10 godz. ĆW 
 5. Diagnostyka obrazowa w ortopedii i traumatologii 5 godz. W
 6. Psychosomatyczne podłoże chorób 5 godz. W
 7. Terapia tkanek miękkich 15 godz. ĆW
 8. Terapia punktów spustowych 15 godz. ĆW
 9. Terapia powięziowa 15 godz. ĆW

SEMESTR II

 1. Neuromobilizacje wg Buttlera 15 godz. ĆW
 2. Techniki leczenia dysfunkcji narządu ruchu wg Ackermanna 20 godz. 5W/15ĆW
 3. Techniki leczenia dysfunkcji narządu ruchu wg Cyriaxa 20 godz. 5W/15ĆW
 4. Techniki leczenia dysfunkcji narządu ruchu wg Kaltenborna 20 godz. 5W/15ĆW
 5. Techniki leczenia dysfunkcji narządu ruchu wg McKennziego 20 godz. 5W/15ĆW
 6. Techniki leczenia dysfunkcji narządu ruchu wg Mulligana 20 godz. 5W/15ĆW
 7. Techniki leczenia dysfunkcji narządu ruchu wg Rakowskiego 20 godz. 5W/15ĆW
 8.  Osteopatryczne techniki leczenia dysfunkcji narządu ruchu 10 godz. ĆW

Główne efekty kształcenia w zakresie wiedzy ×

 • określa budowę ciała ludzkiego w ujęciu topograficznym oraz czynnościowym
 • posiada wiedzę w zakresie anatomii RTG, USG, MRI w aspekcie budowy narządu ruchu
 • wyjaśnia mechanizmy zaburzeń funkcjonalnych i strukturalnych wywołanych urazem, chorobą lub inną formą niepełnosprawności
 • zna zakres i zasady badań funkcjonalnych i wydolnościowych niezbędnych dla doboru metod, technik i środków fizjoterapii odpowiednich do zaplanowania racjonalnego procesu usprawniania
 • zna teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy terapii manualnej
 • potrafi umiejętnie zaprogramować diagnostykę oraz proces usprawniania fizjoterapeutycznego w zależności od stanu funkcjonalnego i klinicznego pacjenta w oparciu o zdobytą wiedzę oraz najnowsze piśmiennictwo
 • potrafi wymienić podstawowe właściwości fizyczne tkanek, potrafi opisać i interpretować zjawiska biomechaniczne zachodzące w ustroju
 • zna psychosomatyczne podłoże chorób

Główne efekty kształcenia w zakresie umiejętności ×

 • samodzielnie dobiera i wykonuje zabiegi z zakresu fizjoterapii u osób w różnym wieku, różnym stanie klinicznym i funkcjonalnym
 • potrafi ocenić przydatność metod, form, środków oraz procedur fizjoterapeutycznych niezbędnych w realizacji różnych form profilaktyki i terapii z uwzględnieniem wieku, płci, poziomu rozwoju psychofizycznego oraz stanu funkcjonalnego i klinicznego
 • interpretuje wyniki testów diagnostycznych oraz podstawowych badań klinicznych i parametrów medycznych

Główne efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych ×

 • śledzi bieżące tendencje i kierunki rozwoju współczesnej fizjoterapii
 • potrafi współpracować w zespole fizjoterapeutycznym i innych zespołach terapeutycznych

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco