Historia

Założycielem Uczelni jest Galilea Sp. z o.o. posiadająca bogate doświadczenie w prowadzeniu działalności dydaktycznej. W roku 1995 Galilea powołała Centrum Edukacji Zawodowej „ Promocja” organizujące kursy zawodowe o profilu medycznym, humanistycznym a następnie utworzyła Wielkopolską Szkołę Medyczną – niepubliczną szkołę policealną oferującą kształcenia na kierunkach: technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapia zajęciowa, technik fizjoterapii, technik dentystyczny oraz asystentka stomatologiczna.

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii powstała jako pierwsza niepubliczna uczelnia wyższa w Poznaniu, kształcąca  fizjoterapeutów. Celem twórców WSEiT prof. dr hab. n. med. Kazimiery Milanowskiej i mgr Violetty Musa było stworzenie uczelni o profilu medycznym.

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii została utworzona w lutym 2005 roku i wpisana przez MNiSzW do rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod numerem 315.

W czerwcu 2015 roku, założyciel podjął pozytywnie zaopiniowaną przez Senat uchwałę o zmianie nazwy Uczelni przez dodanie do istniejącej nazwy imienia patrona - prof. Kazimiery Milanowskiej. Posiadanie patrona ma nie tylko wyróżnić Uczelnię wśród innych, nadać jej wyjątkową tożsamość, ale i uhonorować osobę pani prof. Kazimiery Milanowskiej. 

Prof. Kazimiera Milanowska miała ogromny udział w tworzeniu i rozwijaniu Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej  od początku jej istnienia, czyli od 10 lutego 2005 roku, aż do 30 sierpnia 2015 roku czyli w okresie kiedy była rektorem naszej Uczelni. Jako rektor, przede wszystkim dbała o jakość kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów, ale jednocześnie posiada ogromne zasługi dla rozwoju rehabilitacji medycznej w Polsce. Zasługi te mają niewątpliwie bardzo duże znaczenie dla uczelni prowadzącej kształcenie  między innymi na kierunkach o profilu medycznym.

Do szczególnych osiągnięć Pani profesor należy zaliczyć:
 • Pięciokrotne indywidualne nagrody Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej,
 • Dwukrotnie indywidualna nagrodę Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu,
 • Medal okolicznościowy „Twórcy Polskiej Rehabilitacji”,
 • „Medal Honorowy 2000 Nowego Milenium” za działalność na rzecz ludzkości świata przyznany przez Amerykański Instytut Biograficzny,
 • Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznany przez Polską Akademię Nauk w 2003 roku, za szczególne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w dziedzinie rehabilitacji oraz popularyzację osiągnięć polskiej szkoły rehabilitacji w kraju i na świecie,
 • Odznaczenie „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”,
 • Odznaczenie „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”,
 • Odznaczenie „Międzynarodowa Kobieta Roku 2000/2001” przyznane przez Międzynarodowe Centrum Biograficzne Cambridge za zasługi w dziedzinie medycyny,
 • Współzałożycielka i członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem,
 • Członkini Honorowy Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji,
 • Członkini Zarządu Komisji Medycznej Międzynarodowego Towarzystwa Rehabilitacji,
 • Członkini Zarządu i przedstawicielka Polski w Międzynarodowym Towarzystwie Medycyny Rehabilitacyjnej,
 • Członkini Zarządu Europejskiej Federacji do Badań Naukowych w Rehabilitacji.

Wszystko to w opinii założyciela i Senatu Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej zasługuje na uhonorowanie. Przez wszystkie lata pani Prof. Milanowska łączyła swoje obowiązki wynikające z zatrudnienia jako rektor z pracą naukowo-dydaktyczną. W latach 1998-2004 prof. Milanowska związana była z Wielkopolską Szkołą Medyczną w Poznaniu. Opracowywała w tym czasie programy nauczania na kierunki terapii zajęciowej oraz fizjoterapii I-go stopnia. Następnie w latach 2005-2015 pełniąc już funkcję rektora Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii opracowywała program kształcenia na studia II-go stopnia dla kierunku fizjoterapia. Brała czynny udział w wyborze placówek współpracujących z Uczelnią oraz w doborze kadry naukowo-dydaktycznej. W znacznym stopniu przyczyniła się do uzyskania przez Uczelnię zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie studiów II-go stopnia na kierunku fizjoterapia. Zawsze mówiła, że podstawą sukcesu jest dobra kadra dydaktyczna, dbająca nie tylko o nauczanie, ale i wychowanie młodzieży oraz dobrze wyposażone sale dydaktyczne. Ceniła kontakt z pacjentem, możliwość pomocy choremu, podkreślając, że dzięki kształceniu młodzieży można wiedzę i umiejętności kształtować na wysokim poziomie, dlatego z pasją łączyła te dwa aspekty swej działalności zawodowej.

Decyzja o nadaniu Wyższej Szkole Edukacji i Terapii imienia prof. Kazimiery Milanowskiej podkreśla ścisły związek Uczelni z tradycjami rehabilitacji medycznej w Polsce. Przyjęcie patrona stwarza okazję do kreowania nowego wizerunku Uczelni poprzez promocję osoby prof. Milanowskiej, jej dokonań i postaw życiowych. Pamięć o niej i jej zasługach będzie ciągle żywa, a kolejne roczniki studentów WSEiT niech znajdą w niej wzór do naśladowania.