Opłaty

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej oferuje zróżnicowany system opłat. 

Szczegółowe zasady przyznawania zniżek w opłatach za kształcenie określa Program lojalnościowy „Galilea Club”.

Indywidualny Numer Konta Bankowego:

Po zakończeniu rejestracji elektronicznej kandydatowi zostaje wygenerowany Indywidualny Numer Konta Bankowego, na który począwszy od opłaty rekrutacyjnej wnosi wszystkie opłaty związane z procesem kształcenia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej. Konto bankowe WSEiT obsługuje ING Bank Śląski S.A.

Wysokość opłat za kształcenie (czesne miesięczne)

Studia podyplomowe Opłata rekrutacyjna Czesne Czesne za semestr Czesne za miesiąc
płatne w 15 ratach
Gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna 80 zł 6800 zł 3x2270 zł 460 zł *

*promocja -10% dla umów podpisanych do 31 lipca

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco