Program studiów

Czas trwania studiów:

Studia trwają 2 semestry, w systemie niestacjonarnym - zjazdy sobota – niedziela

Łącznie: 340 godzin, w tym: 86 godzin wykładów i 254 godziny ćwiczeń

Forma zakończenia studiów:

Studia kończą się egzaminem, który składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmuje test 50 pytań ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów. Egzamin praktyczny będzie polegał na analizie nagrania video. Zadaniem słuchacza będzie określenie deficytów w rozwoju psychoruchowym dziecka, wskazanie właściwych form terapii oraz zaplanowanie programu terapeutycznego.

Program studiów:

I. PODSTAWY TEORETYCZNE FIZJOLOGICZNEGO I PATOLOGICZNEGO ROZWOJU DZIECKA

 • Propedeutyka pediatrii –  (10h W)
 • Propedeutyka ortopedii –  (15h W)
 • Propedeutyka neurologii  (15h W)

II. DIAGNOSTYKA FIZJOTERAPEUTYCZNA NIEMOWLĘCIA I MAŁEGO DZIECKA

 • Diagnostyka funkcjonalna w pediatrii –  (8h W)
 • Diagnostyka niemowląt i dzieci wg metody Brazeltona –  (4h W, 10h C)
 • Diagnostyka niemowląt i dzieci wg metody Prechtla – (4h W, 10h C)
 • Diagnostyka niemowląt i dzieci wg metody TIMP –  (4h W, 10h C)
 • Diagnostyka niemowląt i dzieci w oparciu o założenia Koncepcji NDT Bobath –  (2h W, 8h C)
 • Diagnostyka niemowląt i dzieci w oparciu o założenia metody Vojty – (4h W, 10h C)

IIIROZWÓJ SPOŁECZNY I EMOCJONALNY DZIECKA

 • Psychologia rozwojowa –  (5h W, 10h C)
 • Psychologia dziecięca –  (5h W, 10h C)

IV. FIZJOTERAPIA NIEMOWLĄT I DZIECI W OPARCIU O METODY SPECJALNE

 • Postępowanie fizjoterapeutyczne wg Koncepcji NDT Bobath w terapii niemowląt i małych dzieci –  (2h W, 8h C)
 • Postępowanie fizjoterapeutyczne wg Vojty w terapii niemowląt i małych dzieci -  (2h W, 10h C)
 • Postępowanie fizjoterapeutyczne wg koncepcji trójpłaszczyznowej korekcji stóp –  (3h W, 10h C)
 • Elementy osteopatii i terapii manualnej w pracy z niemowlęciem i małym dzieckiem –  (3h W, 10 C)
 • Elementy metody Integracji Sensorycznej w procesie terapii małego dziecka –  (5h W, 20h C)
 • Terapia w wodzie z wykorzystaniem elementów Watsu i Halliwick –  (2h W, 8h C)
 • Masaż Shantala – (15h C)
 • Fizykoterapia niemowląt i małych dzieci - (5h W i 10h C)
 • Zastosowanie koncepcji FITS w terapii dzieci ze zdiagnozowaną skoliozą – (2h W, 5h C)
 • Terapia wad postawy z wykorzystaniem metod specjalnych fizjoterapii -  (2h W, 5h C)
 • Zastosowanie terapii tkanek miękkich w wybranych dysfunkcjach narządu ruchu u dzieci -  (2h W, 5h C)
 • Zastosowanie metody Kinetic Control w terapii dzieci z wadami kręgosłupa i kończyn dolnych -  (2h W, 5h C)

V. DIAGNOSTYKA I TERAPIA ZABURZEŃ MOWY I ZABURZEŃ UKŁADU STOMATOGNATYCZNEGO

 • Terapia logopedyczna –  (5h W, 15h C)
 • Fizjoterapia zaburzeń układu stomatognatycznego – (4h W, 4h C)

VI. DIAGNOSTYKA I TERAPIA DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO W OPARCIU O METODY EDUKACYJNE

 • Metoda Tomatisa, Metoda Dobrego Startu –  (6h C)
 • Metoda Sherborne –  (2h W, 8h C)
 • Tyflopedagogika i terapia bazalna – (4 W, 8 C)
 • Metoda Domana – (2h W, 5h C)

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco