Erasmus

Kontakt

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres uczelnianego koordynatora Erasmusa+

e-mail: international@wseit.edu.pl
tel. +48 663 190 420


W  chwili obecnej  WSEiT nie uczestniczy aktywnie w programie Erasmus jednakże uczelnia otrzymała  nowa Kartę ECHE - Erasmus Charter for Higher Education, na lata 2021-2027. Jej posiadanie jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób, lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Karta uprawnia do ubiegania się o fundusze na działania, które uczelnia może realizować w programie Erasmus+ np. wymianę akademicką, wspólne studia magisterskie, partnerstwa strategiczne, sojusze na rzecz wiedzy, Europejskie uniwersytety, czy budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym.