Erasmus

Kontakt

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres uczelnianego koordynatora Erasmusa+

e-mail: international@wseit.edu.pl
tel. +48 663 190 420


Karta ECHE przyznana 

Ogromnie miło nam poinformować, iż aplikacja Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej złożona w maju 2020r. w konkursie o kolejną już kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego została pozytywnie oceniona przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Nasza uczelnia otrzymała kartę ECHE - Erasmus Charter for Higher Education, na lata 2021-2027.

Karta określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Jej posiadanie jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób, lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Karta uprawnia do ubiegania się o fundusze na działania, które uczelnia może realizować w programie Erasmus+ np. wymianę akademicką, wspólne studia magisterskie, partnerstwa strategiczne, sojusze na rzecz wiedzy, Europejskie uniwersytety, czy budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym.

Erasmus+ formularz zgłoszeniowy na studia / praktyki / staż