Opłaty

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej oferuje zróżnicowany system opłat. 

Szczegółowe zasady przyznawania zniżek w opłatach za kształcenie określa Program lojalnościowy „Galilea Club”.

Indywidualny Numer Konta Bankowego:

Po zakończeniu rejestracji elektronicznej kandydatowi zostaje wygenerowany Indywidualny Numer Konta Bankowego, na który począwszy od opłaty rekrutacyjnej wnosi wszystkie opłaty związane z procesem kształcenia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej. Konto bankowe WSEiT obsługuje ING Bank Śląski S.A.

Wysokość opłat za kształcenie 

Studia podyplomowe Opłata rekrutacyjna Czesne roczne Czesne za semestr Czesne za miesiąc
płatne w 10 ratach
Techniki terapii manualnej w dysfunkcjach narządu ruchu 100 zł 4920 zł 2460 zł 500 zł *

*promocja -10% dla umów podpisanych do 31 lipca

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco