Władze

dr Stefan Szary, prof. WSEiT
dr Stefan Szary, prof. WSEiT

Rektor

tel. +48 61 832 77 76 wew. 106
e-mail: rektorat@wseit.edu.pl 

Koordynator Biura Rektora
mgr Jarosław Dziubiński
tel. +48 61 832 77 76 wew. 106
e-mail: j.dziubinski@wseit.edu.pl  

dr n. społ. Sława Połoczańska-Godek, prof. WSEiT
dr n. społ. Sława Połoczańska-Godek, prof. WSEiT

Prorektor ds. wydziałowych, Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu

tel. +48 61 8327776 wew. 112
e-mail: s.godek@wseit.edu.pl

dr inż. Dariusz Kłódka, prof. WSEiT
dr inż. Dariusz Kłódka, prof. WSEiT

Prorektor ds. wydziałowych, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

tel. +48 91 420 13 33 wew. 108
e-mail: d.klodka@wseit.edu.pl

mgr Violetta Musa
mgr Violetta Musa

Kanclerz

tel. +48 61 832 77 76 wew. 109
e-mail: v.musa@wseit.edu.pl 

mgr inż. Sadik Musa, MBA
mgr inż. Sadik Musa, MBA

Dyrektor Administracyjny

tel. +48 61 832 77 76 wew. 111
e-mail: s.musa@wseit.edu.pl  

Kierownik Biura Kanclerza i Dyrektora Administracyjnego
mgr Damian Nizio
tel. +48 61 832 77 76 wew. 110
e-mail: d.nizio@wseit.edu.pl