Program studiów

Studia trwają 2 semestry; w systemie niestacjonarnym;  zjazdy (sobota – niedziela)

Razem: 300 godzin zajęć prowadzonych w tym 105 godzin wykładów i 195 godzin ćwiczeń. 

Program ×

300 godzin zajęć 105 godz. wykłady/195 godz. ćwiczenia w trybie niestacjonarnym, 2 semestry. 

Zaliczenie egzaminem teoretycznym i praktycznym. 

Program obejmuje następujące przedmioty:

- Anatomia w fizjoterapii estetycznej - 20W, 

- Metody manualne w fizjoterapii estetycznej – 5W/20Ć, 

- Metody fizykalne w fizjoterapii estetycznej – 5W/20Ć, 

- Aktywność fizyczna w budowaniu sylwetki – 5W/20Ć, 

- Podstawy kosmetologii – 15W/20Ć, 

- Dietetyka i podstawy zdrowego żywienia – 15W/20Ć, 

- Marketing w branży beauty – 5W/10Ć, 

- Fizjoterapia estetyczna w wybranych jednostkach chorobowych – 10W/30Ć, 

- Fizjoterapia estetyczna po medycynie estetycznej – 10W/30Ć, 

- Odnowa biologiczna – 5W/15Ć, 

- Psychologia i komunikacja interpersonalna – 10W,

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy ×

- potrafi opisać struktury anatomiczne warunkujące wygląd zewnętrzny ciała i twarzy, 

- potrafi dobrać i opisać odpowiednią metodę manualną pod danego pacjenta, 

- potrafi dobrać i opisać odpowiednią metodę fizykalną pod danego pacjenta, 

- wyjaśnia i opisuje zasady prowadzenia treningu aktywności fizycznej w dążeniu do zbudowania odpowiedniej sylwetki, 

- zna i opisuje podstawowe zabiegi kosmetologiczne oraz ich wpływ na ciało pacjenta, 

- potrafi opisać zasady dotyczące zdrowego odżywiania oraz jego wpływ na estetykę sylwetki, 

- wykazuje panujące zasady w marketingu w branży beauty, 

- zna i opisuje powikłania estetyczne w wybranych jednostkach chorobowych, 

- zna i opisuje powikłania estetyczne po zabiegach medycyny estetycznej, 

- potrafi opisać najskuteczniejsze zabiegi z zakresu odnowy biologicznej, 

- zna zasady psychologii i komunikacji interpersonalnej z pacjentami z problemami natury estetycznej, 

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności ×

- potrafi dobrać i wykonać zabieg manualny w problemach estetycznych, 

- potrafi dobrać zabieg oraz odpowiednie parametry zabiegowe w problemach estetycznych, 

- potrafi stworzyć program ćwiczeń oraz zaprezentować ich prawidłowy przebieg, 

- potrafi dobrać i wykonać odpowiedni zabieg kosmetologiczny dla danej cery, 

- potrafi stworzyć podstawowy program żywieniowy w budowaniu sylwetki, 

- zna zasady marketingu oraz potrafi stworzyć plan rozwoju firmy, 

- potrafi dobrać i wykonać plan zabiegowy w eliminacji powikłań estetycznych wynikających z przebiegu choroby, 

- potrafi dobrać i wykonać plan zabiegowy w eliminacji powikłań estetycznych wynikających z zabiegów medycyny estetycznej.

- potrafi dobrać zabieg oraz jego parametry z zakresy zabiegów odnowy biologicznej, 

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych ×

- rozumie ciągłą ewolucję z zakresu zabiegów estetycznych i potrzebę ciągłego rozwoju, 

- posiada umiejętności interpersonalne, 

- potrafi samodzielnie objąć opieką holistyczną pacjenta z problemami natury estetycznej, 

- zna znaczenie dbania o kondycję fizyczną oraz zdrowego odżywiania w życiu codziennym.

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco