Migrant Info Point (MIP) w Poznaniu

MIP jest miejscem, gdzie można uzyskać informację i wsparcie związane z legalizacją pobytu i pracy oraz spraw związanych z życiem codziennym. W MIP można uzyskać pomoc np. w wypełnieniu formularzy. Zespół MIP tłumaczy i wyjaśnia zawiłości polskiego prawa. Obecnie w ofercie MIP znajdują się warsztaty, kursy językowe, szkolenia czy spotkania integracyjne. Pracują tam osoby, które mają doświadczenie, wiedzę w sprawach związanych z funkcjonowaniem w Polsce – pracownicy biura, prawnicy, doradcy i lektorzy. Zespół MIP mówi w czterech językach: po polsku, rosyjsku, ukraińsku i angielsku. 

Celem MIP jest aby osoby przyjeżdżające do naszego miasta i pragnące tu zamieszkać, nie znające języka, nie rozumiejące wielu procedur i mające do załatwienia wiele spraw – mogły dowiedzieć się jak i gdzie to zrobić.

Migrant Info Point jest prowadzony przez Fundację Centrum Badań Migracyjnych.