Rekrutacja

Rekrutacja od 1 czerwca. Zapisu na studia należy dokonać przez Elektroniczny Rejestr Kandydatów

Zapisy on-line

  1. Przygotuj wymagane dokumenty
  2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line. Następnie wydrukuj go i koniecznie podpisz
  3. Dostarcz komplet dokumentów osobiście lub listem poleconym

Wymagane dokumenty ×

Po zalogowaniu i wypełnieniu formularza w rekrutacji on-line kandydat powinien dostarczyć do Biura Rekrutacji WSEiT następujące dokumenty:

  1. kwestionariusz zgłoszeniowy wypełniony on-line, wydrukowany i podpisany
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  3. 1 zdjęcie legitymacyjne
  4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Gdzie składać dokumenty? ×

Dokumenty przyjmuje Biuro Rekrutacji WSEiT

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00

Miejsce: ul. Grabowa 22 w Poznaniu pokój 21

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco