Program studiów

Czas trwania studiów:

Studia trwają 2 semestry;  w systemie niestacjonarnym;  zjazdy sobota – niedziela.

Łącznie 265 godzin, w tym 106 godzin wykładów i 159 godzin ćwiczeń.

 • Podstawy anatomiczno fizjologiczne 30 godz. 20W/10ĆW
 • Dietetyka i suplementacja 15 godz. 5W/10ĆW
 • Psychologia sportu 15 godz. 8W/7ĆW
 • Trening funkcjonalny 30 godz. 10W/20ĆW
 • Trening zdrowotny 30 godz. 10W/20ĆW
 • Trening motoryczny 50 godz. 5W/45ĆW
 • Odnowa biologiczna 50 godz. 25W/25ĆW
 • I pomoc przedmedyczna 10 godz. 5W/5ĆW
 • Komunikacja interpersonalna 15 godz. 10W/5ĆW
 • Coaching 15 godz. 5W/15ĆW
 • Marketing usług trenera 5 godz. 3W/2ĆW

Treści kształcenia:

Diagnostyka:

 • Wybrane zagadnienia z anatomii człowieka
 • Wybrane zagadnienia z fizjologii wysiłku fizycznego
 • Podstawy oceny posturalnej oraz zakresów ruchu człowieka
 • Testy sprawności fizycznej i ich zastosowanie w pracy trenera przygotowania motorycznego
 • Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży
 • Analiza składu ciała w pracy trenera przygotowania motorycznego

Trening:

 • Podstawy teorii treningu sportowego i prakseologia treningu indywidualnego
 • Nowoczesne formy treningu (cross training, sling training, tabata, trening metaboliczny itp.)
 • Trening wytrzymałościowy typu cardio z elementami biegów długodystansowych
 • Trening z obciążeniem własnego ciała (kalistenika, streetmovement)
 • Trening siłowy i sylwetkowy (kulturystyka, trójbój siłowy, fitness sylwetkowy)
 • Trening gibkościowy i jego odmiany (yoga, pilates, stretching)
 • Trening propriocepcji oraz stabilności i mobilności segmentarnej. (kettlebells, bodybalance itp.)
 • Trening funkcjonalny i uzupełniający w sporcie i rekreacji
 • Trening zdrowotny w dysfunkcjach narządu ruchu.

Odnowa biologiczna.

 • Techniki relaksacyjne – oczyszczenie umysłu, trening autogenny
 • Podstawy masażu (klasycznego, sportowego, limfatycznego, głębokiego)
 • Flossing w terapii i sporcie
 • Metody odnowy biologicznej, sauna, morsowanie, flossing, rolowanie
 • Wspomaganie odnowy biologicznej: fizykoterapia, kinezyterapia, kinesiotaping

Dietetyka i suplementacja:

 • Żywienie sportowców z elementami technologii żywienia
 • Suplementacja w sporcie
 • Szkodliwe formy wspomagania wysiłku
 • Anoreksja – bulimia w sporcie (zajęcia z psychologiem)

Przedsiębiorczość i relacje:

 • Komunikacja interpersonalna, coaching a mentoring
 • Marketing usług trenera przygotowania motorycznego
 • Wykorzystanie informatycznych form organizacji i promocji działalności trenera
 • Relacje: trener – zawodnik, trener – rodzic, rodzic - zawodnik

I pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia:

 • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach na siłowni oraz podczas treningu
 • Udzielanie I pomocy stanach zagrożenia życia
 • Udzielanie I pomocy w stanach zagrożenia zdrowia.

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco