Studia Podyplomowe

Gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna

Forma: niestacjonarne
Czas trwania: 3 semestry
Miejsce: Szczecin
Gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna

Celem studiów podyplomowych na kierunku "Gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna w tańcu, ruchu, zabawie z elementami masażu" jest umożliwienie zdobycia kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na zajęciach indywidualnych lub grupowych. Absolwenci nabywają kompetencje w zakresie planowania, koordynowania oraz działań związanych z profilaktyką.

Zajęcia takie mogą być realizowane wśród dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami w zakresie wspomagania ich rozwoju oraz wśród osób dorosłych zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi.

Dlaczego gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna?

Dlaczego gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna?

Statystyki szacunkowe alarmują, że około 80% dzieci i młodzieży ma lub będzie miało wady postawy, które nie leczone mogą się utrwalić, pogłębić, doprowadzając do zaburzeń w sylwetce i przynosząc niekorzystne w skutkach powikłania chorobowe. Przygotowanie grona specjalistów, których obecność na rynku pracy, przyczyni się do poprawy zdrowia i ogólnego dobrostanu naszego społeczeństwa ,wydaje się być mocno zasadne.

Adresaci studiów

Słuchaczami podyplomowych studiów Gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna, realizowanych w formie zajęć teoretyczno-praktycznych, mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych. Absolwenci zdobędą specjalistyczne przygotowanie z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej niezbędne do pracy w placówkach oświatowych oraz publicznych i niepublicznych ośrodkach korekcyjnych. Oferta kierowana jest przede wszystkim do fizjoterapeutów z przygotowaniem pedagogicznym, nauczycieli oraz osób związanych z edukacją wczesnoszkolną i specjalną ,wychowaniem przedszkolnym oraz magistrów rehabilitacji.

Certyfikaty w ramach studiów podyplomowych

Uczestnicy studiów podyplomowych "Gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna w tańcu, ruchu, zabawie z elementami masażu" oprócz świadectwa ukończenia studiów otrzymają BEZ DODATKOWYCH OPŁAT aż 3 dodatkowe certyfikaty, potwierdzające zdobytą wiedzę w zakresie:

  • Certyfikaty ukończenia szkolenia: Metoda BATTI STRAUSS - Część I i II - instruktor mgr Katarzyna Weręgowska
  • Certyfikat ukończenia szkolenia: Nasze stopy lubią się bawić - instruktor mgr Katarzyna Weręgowska
  • Certyfikat ukończenia szkolenia: Neuromotoryka z wykorzystaniem przyrządu i Metody Lebox prowadzone przez autorkę metody dr Hannę Muńko (każdy Słuchacz otrzyma na własność  zestaw Lebox SMART)

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco