Rekrutacja

Rekrutacja od 1 czerwca. Zapisu na studia należy dokonać przez Elektroniczny Rejestr Kandydatów

Zapisy on-line

  1. Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty
  2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line, wydrukuj go i podpisz
  3. Dostarcz komplet wszystkich dokumentów osobiście lub listem poleconym (nie przyjmujemy niekompletnych dokumentów)

Wymagane dokumenty ×

Po zalogowaniu i wypełnieniu formularza w rekrutacji on-line kandydat powinien dostarczyć do Biura Rekrutacji WSEiT następujące dokumenty:

  1. kwestionariusz zgłoszeniowy wypełniony on-line, wydrukowany i podpisany
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  3. 1 zdjęcie legitymacyjne
  4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Gdzie składać dokumenty? ×

Dokumenty przyjmuje 

Biuro Rekrutacji Wydziału Studiów Edukacyjnych w Poznaniu
od poniedziałku do piątku oraz w wybrane soboty (1 lipca, 22 lipca, 26 sierpnia) w godzinach od 9:00 do 15:00

Miejsce: ul. Grabowa 22 w Poznaniu, pokój 21

e-mail: podyplomowe@wseit.edu.pl

Izabela Gucia
tel: +48 61 832 77 76 wew. 124, kom. +48 665 999 970
tel. +48 61 839 10 04 
e-mail: i.gucia@wseit.edu.pl     

Weronika Kościelniak
tel. +48 61 832 77 76 wew. 129 kom. +48 693 555 504
tel. +48 61 839 10 05
e-mail: w.koscielniak@wseit.edu.pl   

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco