Studia Podyplomowe

Rehabilitacja dzieci i niemowląt

Forma: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Miejsce: Szczecin
Rehabilitacja dzieci i niemowląt

Praca z niemowlętami i małymi dziećmi wymaga od fizjoterapeuty rozległej, często interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, dotyczącej technik pracy.

Rozwój zdrowego dziecka powinien przebiegać harmonijnie obejmując sferę intelektualną, społeczną, emocjonalną oraz ruchową. Terapia dzieci z deficytami rozwojowymi powinna obejmować wspomaganie i stymulację wszystkich wymienionych wyżej obszarów. Absolwenci kierunku fizjoterapia często nie dysponują wystarczającą wiedzą, w jaki sposób kompleksowo zaplanować program terapeutyczny. Dlatego wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom utworzono studia podyplomowe, które przybliżą słuchaczom w sposób praktyczny metody diagnostyki oraz terapii zgodnie z aktualnie wiodącymi koncepcjami stosowanymi w pracy z dziećmi i niemowlętami.

Zakres merytoryczny

Zakres merytoryczny

Podczas studiów słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie diagnostyki i oceny rozwoju niemowląt wg Koncepcji NDT Bobath, Metody Vojty, Metody Brazeltona, Prechtla, TIMP oraz diagnostyki funkcjonalnej.

Zapoznają się z założeniami i technikami terapii wg Koncepcji NDT Bobath i Vojty, a także metod fizjoterapii w wodzie (Halliwick i Watsu), trójpłaszczyznowej korekcji stóp, terapii wad postawy, dynamicznego plastrowania, koncepcji FITS, metody Kinetic Control oraz osteopatii.

Dodatkowo słuchacze otrzymają informacje dotyczące założeń metod edukacyjnych, takich jak Metoda Tomatisa, Dobrego Startu, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz podstaw psychologii i pedagogiki dziecięcej z elementami tyflopedagogiki i terapii bazalnej.

Dla kogo studia?

Dla kogo studia?

Studia adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia na kierunku Fizjoterapia, lekarzy, pielęgniarek i pedagogów.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak lęku przed wodą.

Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów:

dr n. o zdr. Katarzyna Weber – Nowakowska - fizjoterapeuta, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Od początku swojej pracy zawodowej jest związana z terapią dzieci z zaburzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego. Od 2011 roku nauczyciel akademicki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, współautorka licznych publikacji naukowych, uczestniczka szkoleń i kursów zawodowych. Certyfikowana terapeutka metody NDT Bobath, Halliwick, Watsu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w gabinetach fizjoterapeutycznych i ośrodkach rehabilitacyjnych w Polsce, Kanadzie i USA.

Kadra dydaktyczna:

lek. Anna Garczyńska - absolwentka kierunku lekarskiego na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z pediatrii w Klinice Pediatrii i Onkologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie.

lek. Agnieszka Dąbek – Szwajlik – ortopeda, absolwentka kierunku lekarskiego i 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Klinice Ortopedii Dziecięcej SPSK1 PUM w Szczecinie. Obecnie jest lekarzem w Klinice Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu SPSK1 PUM w Szczecinie. Od 2012 roku jest wykładowcą i słuchaczem studiów doktoranckich na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

lek. Marta Bajson – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z neurologii dziecięcej w Oddziale Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie, absolwentka kierunku lekarskiego na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

dr n. o zdr. Wojciech Garczyński –fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ukończył specjalizację w dziedzinie fizjoterapii w Katedrze i Klinice Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Ręki na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, międzynarodowy terapeuta ortopedycznej terapii manualnej dra Jamesa Cyriaxa, nauczyciel akademicki, autor 45 publikacji naukowych z zakresu rehabilitacji medycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał z Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, w SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie oraz w prywatnym gabinecie.

mgr Monika Stecko – fizjoterapeuta, absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na kierunku Fizjoterapia w kardiologii. Doktorantka w Klinice Patologii Noworodka w SPSK2 PUM w Szczecinie. Certyfikowana terapeutka metody Bobath, Bobath Baby, Trójpłaszczyznowej Manualnej Terapii Wad Stóp u Dzieci, DNS (Dynamic Neurouscular Stabilization), Osteopatii w Pediatrii, Elastycznego Terapeutycznego Tapingu w Pediatrii, PNF oraz wielu innych szkoleń w tematyce pediatrycznej. Ukończyła również szkolenie diagnostyka według Prechtl’a. Praktyk, aktualnie pracuje jako fizjoterapeuta w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”

dr n. o zdr. Małgorzata Sielska - fizjoterapeuta - absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy. Ukończyła liczne kursy doszkalające. Jest certyfikowaną terapeutką metody McKenzi, Kinesiologytaping oraz Anatomy Trains. Ukończyła szkolenie Koncepcji Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz FITS oraz PNF. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z wadami postawy. Aktywna zawodowo, jest właścicielem Centrum Rehabilitacji Skomed w Bydgoszczy

dr n. med. Grzegorz Sielski - specjalista w dziedzinie fizjoterapii - absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy. Międzynarodowy Terapeuta MDT McKenzie, terapeuta PNF, NDT Bobath. Ukończył szereg szkoleń Metody Anatomy Trains FRSB oraz Kinetic Control. Aktywny zawodowo, jest właścicielem Centrum Rehabilitacji Skomed w Bydgoszczy

mgr Agata Andruczyk – fizjoterapeuta, absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Szczecinie oraz Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie na kierunku Fizjoterapia. Ukończyła wiele kursów oraz szkoleń z zakresu fizjoterapii ogólnej oraz najnowocześniejszych metod fizjoterapii najmłodszych. Certyfikowana terapeutka metod: Bobath, Bobath Baby, Vojta, PNF. Praktyk, obecnie pracuje jak fizjoterapeuta w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”.

mgr Patrycja Lutkiewicz – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła studia podyplomowe Poszukiwanie i rozwijanie talentów – dziecko zdolne w systemie edukacji, Doradztwo zawodowe i psychospołeczne oraz Szkoła Trenerów Biznesu. W ramach stałego rozwoju i awansu zawodowego brała udział w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach z zakresu psychologii, psychoterapii i doradztwa zawodowego, m.in. Coaching motywacyjny dla nauczycieli, EEG Biofeedback, Kurs terapii poznawczo-behawioralnej, tyflopedagogika. Od ponad 15 lat aktywna zawodowo. Doświadczenie zdobywała pracując jako psycholog min. w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza, Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem w Szczecinie, Fundacji Familijny Poznań. Aktualnie pracuje jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach.

mgr Andrzej Szwajlik – fizjoterapeuta, osteopata, absolwent 5-letnich studiów na kierunku fizjoterapia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydgiera w Bydgoszczy Uniwesytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 5-letniej Akademii Osteopatii w tym Osteopathie Schule Deutchland. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w konferencjach w Polsce i za granicą m.in. Osteopathie Schule Deutchland Fascia & Osteopathy (2013), Fluids and Osteopathy (2014), Neurobiota (2016), Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Najnowsze trendy w terapii otyłości (2017), Ukończył kurs Autonomiczny Układ Nerwowy /wykładowcy: Jonathan Parsons, DO MSc(Ost) oraz Nicholas Marcer, MSc (Hons), DO/ (2018).

mgr Filip Sokala - fizjoterapeuta, terapeuta SI, absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii, Specjalista diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej (WSSE Warszawa), mgr filozofii, przygotowanie pedagogiczne (US Szczecin). Współtwórca i wykładowca na studiach podyplomowych Integracja sensoryczna w Collegium Balticum. Od 2004 r. związany z Krajowym Towarzystwem Autyzmu a od 2005 r. z Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Sense. Od niemal piętnastu lat zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń intergracji sensorycznej u dzieci. Autor badań i publikacji w specjalistycznych wydawnictwach naukowych. Współautor narzędzi badawczych i diagnostycznych z zakresu rozwoju sensomotorycznego dziecka.

lic. Magdalena Domaradzka – fizjoterapeutka – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Aktualnie studentka drugiego roku studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Instruktor Masażu Shantala oraz Masażu Shantala Body Touch. Ukończyła kursy doszkalające: Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci, PNF- podstawowy, Masaż tkanek głębokich, Mięśniowo - powięziowe punkty spustowe diagnostyka i terapia, Kinematic Taping. Wiedzę ze studiów i kursów wykorzystuje w pracy z dziećmi w PSONI Koło w Szczecinie, pełniąc obowiązki fizjoterapeuty w Ośrodku Wczesnej Interwencji.

mgr Beata Olesiak - fizjoterapeuta, absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. K. Milanowskiej, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, właściciel placówki KOREMED w Szczecinie, uczestniczka licznych kursów zawodowych z zakresu ultrasonografii oraz fizykoterapii.

dr Izabela Krempińska - absolwentka pedagogiki zdrowia (mgr), pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki (mgr). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu neurokognitywistyki w patologii i zdrowiu na PUM w Szczecinie. Praktykujący logopeda i pedagog specjalny. Prowadzi zajęcia logopedyczne grupowe i indywidualne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinie, wykładowca WSEiT, autorka wielu publikacji naukowych, uczestniczka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

dr n. o zdr. Magdalena Gębska – fizjoterapeuta, absolwentka na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W 2014 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Analgetyczny wpływ wybranych czynników terapeutycznych na czynność bioelektryczną mięśnia żwacza w dysfunkcjach układu stomatognatycznego” na PUM w Szczecinie. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu zaburzeń układu ruchowego narządu żucia oraz wykorzystania metod fizjoterapeutycznych w diagnostyce i terapii pacjentów stomatologicznych. Od 2011 roku jest pracownikiem naukowym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Od 2015 roku jest pracownikiem Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie. Autorka i współautorka prac naukowych z zakresu fizjoterapii w stomatologii

mgr Agnieszka Figiel – fizjoterapeuta, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Uczestniczka licznych kursów z zakresu fizjoterapii i pedagogiki. Ukończyła min. kurs Metody ruchu rozwijającego W. Sherborne, kurs Teorii integracji sensorycznej, kurs NDT Bobath, kurs Stosowanie ortezy dynamicznej DUNAG 02. Aktualnie pracuje jako fizjoterapeuta oraz kierownik Ośrodka Wczesnej Interwencji w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

mgr Ewa Prokopowicz – pedagog specjalny, absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie na kierunku pedagogika opiekuńcza i resocjalizacja. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Tyflopedagogika i Oligofrenopedagogika. Uczestniczka licznych kursów doszkalających, m.in. Metoda dobrego startu, Metoda terapii bazalnej w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, Narzędzia M-CHAT- R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka, Terapia ręki I i II stopnia, Praca z dzieckiem z FAS. Aktualnie pracuje jako pedagog w Ośrodku Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz oligofrenopedagog w przedszkolu.

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco