Fizjoterapia

Regulamin Praktyk https://bip.wseit.edu.pl/regulaminy/regulamin-praktyk-zawodowych/

Praktyki zawodowe stanowią integralną część studiów i są realizowane zgodnie z planem studiów i programem nauczania na kierunku Fizjoterapia.

Studenci w trakcie trwania 5 letnich studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych realizują obowiązkowe praktyki zawodowe.

Praktyka zawodowa odbywa się w trakcie trwania roku akademickiego oraz po zakończeniu kolejnego roku studiów w czasie przerwy wakacyjnej.

Miejsca realizacji praktyk są proponowane przez Uczelnię za pośrednictwem zapisów online w Wirtualnym Biurze Obsługi Studenta. Student ma również możliwość zrealizowania praktyki w miejscu innym niż placówki wytypowane przez Uczelnię, ale wcześniej ma obowiązek poinformować o tym dział praktyk.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WSEiT podstawą do rozpoczęcia praktyki jest posiadanie aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia WZW typu B i ubezpieczenia NNW i OC w zawodach medycznych.

Dokumenty związane z realizacją praktyki znajdują się w Wirtualnym Biurze Obsługi Studenta w zakładce pliki do pobrania.

Harmonogram praktyk zawodowych dostępny w Wirtualnym Biurze Obsługi Studenta

Szczegółowe terminy realizacji praktyk zawodowych ustala Prorektor ds. wydziałowych 

Wróć