Studia Podyplomowe

Holistyczna opieka okołoporodowa

Forma: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Miejsce: Poznań

Holistyczna Opieka Okołoporodowa to pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce o tak bogatej i wszechstronnej ofercie z zakresu fizjoterapii w okresie ciąży, porodu i połogu.

Oferta tych studiów skierowana jest do fizjoterapeutów.

Cele studiów

Cele studiów

Obecnie przygotowujemy się do uruchomienia 10 edycji tych studiów, które są nieprzerwanie prowadzone od 2013r. w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Posiadamy już niemal 200 zadowolonych absolwentów, profesjonalnie przygotowanych do pracy zarówno z kobietą jak i całą jej rodziną w tym wyjątkowym okresie okołoporodowym

Studia te zostały stworzone w odpowiedzi na głęboką potrzebę poszerzenia swoich kompetencji przez fizjoterapeutów, wiążących swoją przyszłość z pracą z kobietą w tym szczególnym okresie życia, jakim jest ciąża i połóg, wspieraniem rodziny przygotowującej się na przyjęcie swojego nowego członka oraz towarzyszeniem im w pierwszych miesiącach po narodzinach.

Zakres merytoryczny

Bardzo bliska jest nam idea holistycznego spojrzenia na kobietę w ciąży, na mające narodzić się dziecko oraz na rodzinę postrzeganą jako całość – wraz z jej najbliższym otoczeniem. Z tego powodu w programie studiów oprócz przedmiotów klasycznych – ugruntowujących oraz poszerzających wiedzę z zakresu Położnictwa, Dietetyki oraz Poradnictwa Laktacyjnego – znalazło się też Kangurowanie niemowląt oraz znaczenie kontaktu „skóra do skóry”, a także Noszenie niemowląt w chuście wiązanej, czy Masaż Shantali - wspierający budowanie więzi pomiędzy rodzicami i dzieckiem.

Ponadto w czasie trwania studiów słuchacze będą mogli zapoznać się z technikami, które sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu kobiety ciężarnej, co wpływa na bardziej świadome przygotowanie na przyjście dziecka: np. Masaż kobiety w ciąży i połogu, czy Taniec Hula.

Ponadto w programie studiów ujęto przedmioty, o charakterze czysto „medycznym” – pozwalające słuchaczom na zdobycie umiejętności w zakresie bezpiecznej pomocy kobiecie w ciąży (a następnie po porodzie) w łagodzeniu bólu i specyficznych dolegliwości związanych z tym okresem: Ćwiczenia mięśni dna miednicy, Taping medyczny u kobiet w ciąży i połogu, Drenaż limfatyczny u kobiet w ciąży, Praca z blizną po operacji cesarskiego cięcia i nacięciu krocza oraz Diagnostyka i terapia w rozejściu kresy białej.

Osobny duży blok, stanowić będą przedmioty z zakresu psychologii i seksuologii, m.in. Edukacja i poradnictwo seksualne, Psychologia w sytuacjach kryzysowych oraz Psychologia prenatalna i rozwojowa dziecka.

Tak skomponowany program studiów, czyni je wyjątkowymi i pierwszymi, które podejmują tą tematykę w tak szerokiej i interdyscyplinarnej formie w Polsce.

Od słuchaczy oczekiwać będziemy zaangażowania i ciężkiej pracy, ale przede wszystkim dojrzałości, empatii i refleksji.

Certyfikaty w ramach studiów podyplomowych:

Uczestnicy studiów podyplomowych „Holistyczna opieka okołoporodowa” oprócz świadectwa ukończenia studiów otrzymają BEZ DODATKOWYCH OPŁAT  4 certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę w zakresie:

  • Edukacji i Poradnictwa Seksualnego –kurs będzie prowadzony wg autorskiego programu przez mgr Annę Dolczewską-Samelę - seksuologa i psychoterapeutkę posiadającą wieloletnie doświadczenie kliniczne (dodatkowo: świadectwo ukończenia kursu na druku MNiSzW).
  • Międzynarodowy Certyfikat Holenderskiej Szkoły Masażu Shantala Special Care - w języku polskim i angielskim, poziom podstawowy (basic), prowadzony przez Instruktorkę Szkoły Holenderskiej – mgr Agnieszkę Paczkowską.
  • Certyfikat w zakresie Tapingu Medycznego u kobiet w ciąży – kurs będzie prowadzony przez dr n. med.  Małgorzatę Chochowską - wg autorskiego programu (dodatkowo: świadectwo ukończenia kursu na druku MNiSzW).
  • Certyfikat Noszenia Niemowląt w Chuście Wiązanej – kurs na Doradcę Noszenia w chustach i nosidłach miękkich, prowadzony przez mgr Monikę Gadaszewską (dodatkowo: świadectwo ukończenia kursu na druku MNiSzW).

Dodatkowe atuty studiów

  1. Każdy słuchacz otrzyma książkę Blandine Calais-Germain: Dno miednicy - ciąża, poród, połóg. Anatomia i ćwiczenia,Galilea, Poznań 2021r, (red.: dr n. med. Małgorzata Chochowska);
  2. Zajęcia z doświadczoną, starannie dobraną kadrą posiadającą wieloletnie doświadczenie terapeutyczne: fizjoterapeutami uroginekologicznymi i dziecięcymi, położnymi, psychoterapeutami, seksuologami, doulami i ratownikami medycznymi;
  3. Możliwość uzyskania kompetencji z zakresu poradnictwa seksualnego – także w zakresie problemów niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów;
  4. Obszerny blok ćwiczeń z zakresu Rodzicielstwa Bliskości – masaż Shantala, noszenie w chuście wiązanej (z wykorzystaniem profesjonalnych pomocy dydaktycznych – lalek, chust itp.);
  5. Obszerny blok ćwiczeń z zakresu bezpiecznego i skutecznego łagodzenia dolegliwości bólowych i innych specyficznych dolegliwości związanych z okresem ciąży;
  6. Każdy słuchacz otrzyma TherapyPresser przyrząd do ucisku punktów spustowych bólu oraz więzadeł miednicy i kręgosłupa.

Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów podyplomowych

Dr n. med. Małgorzata Chochowska – Fizjoterapeuta ortopedyczny i uroginekologiczny. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej i Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej.

Ukończyła kilkadziesiąt szkoleń, z zakresu terapii manualnej i medycyny mięśniowo-powięziowej. Jest autorką ponad 70. publikacji naukowych z dziedziny neurofizjologii, terapii manualnej i fizykoterapii. Prowadzi badania z zakresu terapii manualnej tkanek miękkich i rozluźniania mięśniowo-powięziowego w różnych dziedzinach fizjoterapii – w tym uroginekologii.

Redaktor naukowy 6. podręczników naukowych: pierwszego w Polsce podręcznika opierającego się na założeniach Integracji Strukturalnej (Smith J.: Strukturalna praca z ciałem, Poznań 2014r.); pierwszego w Polsce atlasu układu powięziowego (Stecco C.: Atlas funkcjonalny układu mięśniowo-powięziowego, Poznań 2016r.); unikalnej pozycji prezentującej działanie Taśm Anatomicznych wg koncepcji Thomasa Myersa podczas chodu (Earls J.: Urodzony, aby chodzić. Ciało w ruchu a efektywność mięśniowo-powięziowa, Poznań 2017r.); drugiego w Polsce podręcznika do igłoterapii suchej  (Shakery J.: Igłoterapia – podręcznik. Suche igłowanie w terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych, Poznań 2019r.); drugiego wydania unikalnej pozycji prezentującej rozluźnianie mięśniowo-powięziowej wg koncepcji Taśm Anatomicznych Thomasa Myersa (Earls J., Myers T.: Rozluźnianie powięziowe dla równowagi strukturalnej, Poznań 2019r.) oraz wydanej ostatnio unikalnej pozycji przedstawiającej zagadnienia związane z uroginekologią (Calais-Germain B.: Dno miednicy – ciąża, poród, połóg. Anatomia i ćwiczenia, Poznań 2021r.).

Interesuje się medycyną holistyczną, postrzegającą człowieka w sposób całościowy i jest gorącym zwolennikiem całościowego ujmowania problemów zdrowotnych i głęboko zindywidualizowanego podejścia do pacjenta. W ramach swojej praktyki klinicznej prowadzi Centrum Fizjoterapii Specjalistycznej KORE (www.centrum-kore.pl)   i specjalizuje się w zakresie terapii manualnej, głównie u osób po urazach narządu ruchu i z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi oraz w uroginekologii (w tym u pacjentek okresie ciąży i połogu).

Jest adiunktem w Zakładzie Fizjoterapii AWF w Poznaniu oraz wykładowcą WSEiT. Jest inicjatorką i autorką programu dwóch interdyscyplinarnych kierunków studiów podyplomowych: Fizjoterapia w Pediatrii oraz Holistyczna Opieka Okołoporodowa a także pierwszego w Polsce Studium dla Doul. Opracowała wiele autorskich metod terapeutycznych z dziedziny fizjoterapii uroginekologicznej, w tym: Taping medyczny u kobiet w ciąży i połogu; Praca z blizną po operacji cesarskiego cięcia oraz Drenaż limfatyczny i brushing w zastoju pokarmu.

Urodzona aby chodzić swoim drogami.  Mama Stasia i Ani. W ramach studiów prowadzi zajęcia: Podstawy badania uroginekologicznego, Taping medycznego u kobiet w ciąży i połogu oraz Praca z blizną w uroginekologii.

Kadra dydaktyczna

mgr Alekdandra Bendowska - położna, doktorantka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kraju jak i ośrodkach zagranicznych - VIA University College w Viborgu w Danii oraz Fontys University of Applied Sciences w holenderskim Eindhoven. W kręgu jej zainteresowań znajduje się transkulturowa opieka medyczna, interdyscyplinarne podejście w opiece medycznej oraz holistyczna opieka nad kobietą w każdym okresie jej życia. Towarzyszenie kobietom podczas porodów było jednym z najpiękniejszych wydarzeń w jej zawodowym życiu, pokazując niesamowitą siłę i wyjątkowość kobiecej natury. w ramach studiów podyplomowych prowadzi zajęcia z: Położnictwa w modelu holistycznym – kangurowanie i znaczenie pierwszego kontaktu matki i dziecka, Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego.

dr n. o zdr. Bogumiła Dampc – absolwentka kierunku fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, terapeuta manualny holistyczny z II° kompetencji w koncepcji TMH dr A. Rakowskiego. Od 2008 roku związana zawodowo z Centrum Terapii Manualnej w podpoznańskim Sierosławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej. Na co dzień pracuje z pacjentami borykającymi się z dolegliwościami ze strony narządu ruchu. Szczególnym typem pacjentów są osoby cierpiące na dolegliwości ze strony rejonu dna miednicy, którzy wymagają szczególnej uwagi i dobrania specyficznych technik terapeutycznych. Ukończyła kursy z zakresu: Terapii Manualnej Holistycznej, Mięśniowo-powięziowej relaksacji wg Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej, Stabilizacji lokalnej i globalnej, badania i leczenia zaburzeń napięcia mięśniowego w koncepcji Medycyny Manualnej Neurokinezjologicznej, Kinesiotapingu. W pracy terapeutycznej zwraca szczególną uwagę na nierozerwalny związek ciała z emocjonalnością człowieka. Oprócz szkoleń z zakresu terapii manualnej, ukończyła wiele kursów z zakresu psychoedukacji, m.in.: Podyplomowy Kurs Kwalifikacyjny w zakresie Terapii Edukacyjnej, Kurs Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania wg Koncepcji Gestalt, Warsztaty wprowadzające do Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Racjonalna Terapia Zachowania). Ukończyła też szkołę Analizy Transakcyjnej oraz Studium Trenerskie. Autorka i współautorka wystąpień z zakresu Terapii Manualnej Holistycznej. Oprócz codziennej pracy z pacjentami w gabinecie, asystuje w prowadzeniu kursów z Terapii Manualnej Holistycznej, prowadzi zajęcia z Terapii Edukacyjnej dla pacjentów, współprowadzi kurs Terapii Edukacyjnej dla terapeutów manualnych. Autorka warsztatów: „Ciało a stres”. W 2009 roku założyła i prowadzi firmę Vermo, która jest producentem sprzętu do autoterapii, jogi i medytacji. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Mięśnie dna miednicy – profilaktyka i ćwiczenia. 

mgr Monika Gadaszewska - położna a także certyfikowany edukator seksualny. Cechuje ją empatia oraz wrażliwość na potrzeby innych, a położnictwo jest jej wielką pasją. Cały czas się rozwija i aktualizuje swoją wiedzę. Zadowolone mamy dają jej najwięcej energii i motywacji do pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako położna środowiskowa oraz prowadząca Indywidualną Praktykę Położnej. Zajmuje się propagowaniem noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich a także masażu Shantala. Jest absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Holistyczna Opieka Okołoporodowa w Poznaniu. Prywatnie - szczęśliwa mama dwójki chłopców. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Noszenie w chuście wiązanej i nosidłach miękkich.

mgr Daria Kotek -  Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Dietetyka. Swoją wiedzę pogłębia nieustannie poprzez liczne szkolenia i kursy. Dzięki temu nie tylko wzbogaca, ale również ugruntowuje swoje wiadomości nt. nadwrażliwości pokarmowych oraz mikrobioty jelitowej. Specjalizuje się w dietach eliminacyjnych, posiada doświadczenie w pracy z pacjentami z nadwagą oraz otyłością. Uczestniczyła, zarówno jako słuchacz jaki i prelegent w warsztatach, szkoleniach i konferencjach dietetycznych. Współpracownik Instytutu Mikroekologii. W ramach studiów będzie prowadziła przedmiot: Dietetyka oraz żywienie niemowląt oraz kobiet w ciąży i połogu.

mgr Aleksandra Kubiak -  położna, absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Holistycznej Opieki Okołoporodowej na WSEiT w Poznaniu. Od 14 lat wspiera kobiety na każdym etapie ich życia. Praca jest jej pasją. Obecnie spełnia się zawodowo w WSPZOZ w Stargardzie. Prywatnie mama 3 chłopców. W ramach studiów poprowadzi zajęcia: Położnictwo w modelu holistycznym – pozycje wertykalne oraz poród aktywny.

mgr Anna Leszczyńska - fizjoterapeuta i instruktor Pilates.  Praca jest dla niej pasją. Jest przekonana o konieczności holistycznego spojrzenia na funkcjonowanie naszego ciała oraz indywidualnego podejścia do każdego pacjenta w celu osiągnięcia najlepszych efektów terapeutycznych. W codziennej pracy zwraca dużą uwagę na zaangażowanie pacjenta w proces terapii, ponieważ uważa, że jest to klucz do sukcesu procesu terapeutycznego. Swoją wiedzę uzupełnia poprzez uczestnictwo w licznych kursach, warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych. Wszystko po to, aby móc pomagać pacjentom w ich codziennych zmaganiach z bólem i ograniczeniami utrudniającymi im codzienne funkcjonowanie. Pomaga osobom, które zmagają się z bólem, konsekwencjami chorób zwyrodnieniowych, kontuzji, urazów, przeciążeń mięśniowych, bądź są przed lub po zabiegach operacyjnych. Szczególnie interesuje się tematyką mięśni dna miednicy oraz terapią dolegliwości występujących u kobiet w okresie przed, w trakcie i po ciąży. W pracy terapeutycznej wykorzystuje między innymi techniki terapii manualnej, masażu tkanek głębokich oraz zestawy ćwiczeń Pilates Core. Dużą wagę przywiązuje również do odtworzenia prawidłowych wzorców ruchowych (napięcia, długości oraz wytrzymałości mięśni). W ramach studiów poprowadzi przedmiot: Masaż kobiet w ciąży i połogu.

mgr Ewa Masełkowska – Jest przede wszystkim osobą, która lubi pomagać innym. Żeby fachowo i profesjonalnie doradzać kobietom w problemach laktacyjnych w 2006 roku zdała międzynarodowy egzamin potwierdzający najwyższe kompetencje w tej dziedzinie i została Międzynarodowym Certyfikowanym Konsultantem Laktacyjnym IBCLC. Recertyfikowała się w roku 2011 i w 2016 roku, ponownie zdając egzamin po 10 latach. Wcześniej działała społecznie i w wolontariacie w Stowarzyszeniu na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia oraz w Komitecie Upowszechniania Karmienia Piersią, uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z tematem karmienia i laktacji. Cały czas stara się rozwijać swoje umiejętności oraz poszerzać wiedzę – między innymi poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach skupiających profesjonalistów ds. laktacji z całego świata (Wiedeń 2008, Bazylea 2010, Kopenhaga 2014, Ateny 2016). W 2013 roku została Specjalistką ds. Zdrowia Publicznego w specjalizacji Promocja Zdrowia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest również instruktorką masażu niemowlęcego Shantala. Należy do Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych – stowarzyszenia pozarządowego skupiającego osoby, które profesjonalnie zajmują się pomocą w problemach z karmieniem naturalnym i laktacją (Członek-Założyciel; Wiceprezeska w latach 2011-2014). Swoją wiedzę i nieustający entuzjazm wykorzystuję w bezpośredniej pracy - najczęściej ze świeżo upieczonymi mamami i ich dziećmi udzielając konsultacji laktacyjnych w ich domach lub w gabinecie w ramach pracy Poradni Laktacyjnej „Mleczna droga”, której jest założycielką. Prowadzi zajęcia z przygotowania do karmienia naturalnego i wiedzy o laktacji, a także zdrowego żywienia starszych niemowląt i małych dzieci. Ideę karmienia naturalnego która jest bardzo bliska jej sercu propaguje również uczestnicząc jako ekspert w różnych eventach (spotkania MamaPyta.pl), wydarzeniach (Rodzicielstwo Bliskości) i projektach (od kilku lat bierze udział w projektach Fundacji na Rzecz Zdrowia Psychicznego 0-5). Prywatnie jest mamą dwóch studiujących już chłopców wykarmionych piersią – i to jest na pewno najważniejsza i najpiękniejsza przygoda w jej życiu. Lubi ciągły ruch, lubi się rozwijać, czytać, tańczyć, żeglować, jeździć na nartach, spacerować i cieszy się każdą minutą swojego życia. W ramach studiów poprowadzi zajęcia: Poradnictwo i wsparcie w okresie laktacji.

mgr Estera Michalak – położna, Międzynarodowy Dyplomowany Konsultant Laktacyjny IBCLC, doradca noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich, prezeska spółki Happymed, pracownik naukowo-dydaktyczny w PWSZ w Koninie, członek Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, członek stowarzyszenia Dobrze Urodzeni. Od 8 lat pracuje samodzielnie, prowadząc obecnie przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego i zatrudniając kilkanaście osób. Z zamiłowania cały swój zawodowy czas poświęcam głównie położnictwu. Praktykuje jako konsultant laktacyjny, szkoli położne w zakresie kursów specjalistycznych „Edukacja i wsparcie w okresie laktacji” oraz prowadzi zajęcia edukacyjne, spotykając się z kobietami w ciąży i po porodzie. Kocha swój zawód i nie mogłaby robić nic innego. Prywatnie jest żoną Michała oraz mamą Hani i Piotrusia urodzonego w domu. W ramach studiów poprowadzi zajęcia: Poradnictwo i wsparcie w okresie laktacji.

mgr Barbara Nowak – fizjoterapeuta, terapeuta manualny, nauczyciel akademicki. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach w dziedzinie fizjoterapii, terapii manualnych, masaży. W pracy zawsze postrzega człowieka jako całość i podchodzi holistycznie do leczenia. Specjalizuje się w rehabilitacji pacjentów z problemami ortopedycznymi, uroginekologicznymi oraz w terapii blizn. Pracuje z kobietami w ciąży i połogu. W swojej pracy korzysta z szerokiego wachlarza technik manualnych, tapingu, rozluźniania mięśniowo powięziowego i masaży - w tym drenażu limfatycznego. Na co dzień cechują ją życzliwość i zaangażowanie w pracy z drugim człowiekiem. W ramach studiów poprowadzi: Drenaż limfatyczny u kobiet w ciąży i połogu.

mgr Agnieszka Paczkowska – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu fizjoterapii dziecięcej. Certyfikowany terapeuta Metody Integracji Sensorycznej, trener i certyfikowany terapeuta Metody Integracji Odruchów (INPP), certyfikowany terapeuta Metody Johansen’a (IAS) oraz instruktor Holenderskiej Szkoły Masażu Shantala. Przez kilka lat pracowała w szkole życia z dziećmi ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością, obecnie prowadzi prywatną praktykę. Jest mamą dwóch synów. W ramach studiów prowadzi zajęcia: Masaż Shantali oraz Przetwarzanie sensoryczne a etapy rozwoju dziecka.

mgr Anna Samela – absolwentka psychologii specjalność: kliniczna oraz seksuologia. Certyfikat terapeuty uzyskała w berlińskim Instytucie Miltona Eriksona. Prowadzi własny gabinet poradnictwa i terapii psychologicznej i seksuologicznej dla dorosłych, młodzieży i dzieci, par oraz rodzin ‘Od*Nowa’. Prowadzi treningi, warsztaty oraz szkolenia dla personelu medycznego, pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz rodziców z zakresu zdrowia psychicznego i seksualnego dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym z zakresu problematyki uzależnień. Przez ponad 12 lat była asystentem w Zakładzie Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów wszystkich kierunków. Aktualnie prowadzi na kilku uczelniach zajęcia dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych z zakresu Komunikacji z pacjentem, Seksuologii, Psychologii dzieci i młodzieży, Psychologii klinicznej i Psychologii zdrowia. Ściśle współpracuje z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Państwową Inspekcją Sanitarną w Poznaniu i w Lesznie oraz Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w zakresie organizacji konferencji i szkoleń. Mama dwóch synów. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Edukacji i Poradnictwa Seksualnego, Psychologii w Sytuacjach Kryzysowych oraz Psychologii prenatalnej i rozwojowej dziecka.

mgr Kamila Serafińska - z wykształcenia pedagog, certyfikowany instruktor improwizacji tańca i symboliki ciała. Prowadzi warsztaty tańca hula, dzieli się wyjątkowym masażem hawajskim lomi lomi nui. Tańca hula uczy się od Anny Gardzilewicz i Małgorzaty Szokalskiej. Taniec traktuje jako jedną z dróg do poznania siebie, zaprzyjaźniania się ze sobą, odkrywania swojego miejsca w życiu. W ramach studiów poprowadzi zajęcia z: Położnictwa w modelu holistycznym - taniec hula dla kobiet w ciąży.

dr n. med. Karina Schönknecht – mgr farmacji, specjalista farmacji klinicznej. Stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna, uzyskała w oparciu o pracę doktorską z zakresu fitoterapii. Ziołami i fitoterapią zajmuje się profesjonalnie od ponad 20 lat. Zawsze interesowało ją na ile zalecenia/wierzenia/doświadczenia medycyny ludowej i tradycyjnego ziołolecznictwa mają potwierdzenie w wynikach nowoczesnych badań naukowych. Jakie związki chemiczne są zidentyfikowane w roślinach i na ile znany jest ich mechanizm działania, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania u ludzi. Jak pokazuje bowiem historia, nie zawsze to co uznane było w przeszłości za lecznicze jest faktycznie skuteczne i/lub bezpieczne. Obecnie obserwuje się duże zainteresowanie powrotem do naturalnych terapii, ale niestety często prezentowane informacje na temat właściwości ziół nie mają pokrycia w nowych doniesieniach na temat ich faktycznego działania i bezpieczeństwa, a często wręcz są szkodliwe. Uważa, że trzeba iść z duchem czasu, tzn. weryfikować „szkiełkiem i okiem” dawne wierzenia, by pomagając nie zaszkodzić. Przekazuje informacje zweryfikowane w niezależnych, światowych źródłach naukowych, ale też zamieszczam, dla urozmaicenia i dyskusji, ciekawostki popularnonaukowe. W ramach studiów poprowadzi przedmiot: Farmakoterapia w okresie okołoporodowym.

mgr Marianna Szymarek - od ponad 7 lat wspiera kobiety jako doula podczas współpracy indywidualnej a także w czasie wielu warsztatów i inicjatyw dla kobiet i ich bliskich. W marcu 2011 roku odbyła szkolenie podstawowe organizowane przez Fundację Rodzić po Ludzku: „Wspierające towarzyszenie kobiecie rodzącej. Podstawowe umiejętności w pracy douli”. Cały czas doszkala się i bierze udział w licznych szkoleniach oraz konferencjach dla profesjonalistów dotyczących ciąży, porodu, połogu i opieki nad matką i dzieckiem w pierwszych miesiącach jego życia. Jest członkinią Stowarzyszenia DOULA w Polsce zrzeszającego wykwalifikowane doule w naszym kraju. Wiosną 2015 roku ukończyła staż i jest DOULĄ CERTYFIKOWANĄ. Stara się oferować swoim podopiecznym wsparcie i usługi na najwyższym poziomie, opierając się na swojej wiedzy, kompetencjach, doświadczeniu oraz ogólnopolskich „Standardach pracy DOULI”. Jest jedną z opiekunek stażu przy Stowarzyszeniu DOULA w Polsce oraz prowadziła zajęcia na poznańskim Studium dla Doul . Doradczyni Noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich po kursie zaawansowanym niemieckiej Szkoły Noszenia ClauWi. Z osobistej potrzeby i przekonania wpadła na pomysł napisania książki pokazującej siłę matek i wartość karmienia naturalnego z ich perspektywy. Z pomocą wielu zaangażowanych w projekt osób, w ramach projektu społecznego "Karm, Mamo!" zostały wydane „Opowieści o karmieniu piersią. Przełamując bariery”. Mama Matyldy, Konrada, Cecylii i Felicji. W ramach studiów poprowadzi przedmiot: Położnictwo w modelu holistycznym - zastosowanie chusty Rebozo w okresie okołoporodowym.

mgr Radosław Zalewski – ratownik medyczny, magister Zdrowia Publicznego, stypendysta II edycji projektu „Liderzy w systemie ochrony zdrowia”. W okresie studiów przewodniczący Akademickiego Stowarzyszenia Medycyny Ratunkowej, organizator zajęć i warsztatów z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Otrzymał medal Rektora UMP za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej. Pracuje w Zakładzie Ratownictwa i Medycyny Katastrof UMP i jest właścicielem firmy szkoleniowej „Usta-Usta. Ratownictwo Medyczne”, działającej w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Instruktor i organizator szkoleń z pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. Edukator w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy - edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”. W ramach projektu prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym z edukacji i profilaktyki stomatologicznej. W ramach studiów poprowadzi zajęcia z Ratownictwa Medycznego. 

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco