Studia Podyplomowe

Fizjoterapia w pediatrii

Forma: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Miejsce: Poznań

XI edycja studiów podyplomowych Fizjoterapia w pediatrii to jeszcze więcej zajęć praktycznych oraz nowe materiały dydaktyczne w postaci prezentacji, skryptów i książek.

To pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce o tak bogatej i wszechstronnej ofercie skierowanej do fizjoterapeutów dziecięcych. Posiadamy już niemal 400 zadowolonych absolwentów, profesjonalnie przygotowanych do pracy z małym pacjentem.

Oferta tych studiów skierowana jest do absolwentów kierunku fizjoterapia – zarówno studiów I stopnia, jak i II stopnia oraz absolwentów rehabilitacji.

Inicjatorem, współautorem i wieloletnim kierownikiem studiów podyplomowych Fizjoterapia w pediatrii była dr n. med. Małgorzata Chochowska – fizjoterapeuta, terapeuta manualny.

Cele studiów

Cele studiów

"Fizjoterapia w pediatrii" to interdyscyplinarne studia podyplomowe, których celem jest pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych przez osoby łączące swoją przyszłość z pracą z dziećmi. Studia te skierowane są również do osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi z dysfunkcjami psychoruchowymi.

Program studiów obejmuje wszelkie aspekty fizjoterapii w pediatrii od profilaktyki poprzez ocenę funkcjonalną, po fizjoterapeutyczne metody specjalne. Dodatkowo program studiów zawiera m.in. dziedziny podstawowe, takie jak: semiologia schorzeń wieku dziecięcego, ocena rozwoju dziecka, psychologia rozwoju dziecka i obszerny blok dotyczący współczesnych specjalistycznych metod neurofizjologicznych wykorzystywanych w rehabilitacji dziecięcej.

Zakres merytoryczny

Zakres merytoryczny

W trakcie studiów poruszane będą także problemy rehabilitacji mowy, rehabilitacji oddechowej oraz właściwie prowadzonej pielęgnacji, wspomagającej prawidłowy rozwój dziecka. Ponadto słuchacze będą  doskonalili umiejętności z zakresu metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metody Integracji Odruchów według programu INPP, elementów integracji sensorycznej, Masażu Shantali, terapii dzieci autystycznych, terapii ręki a także pływania niemowląt i kinesiotapingu.

Istotnym elementem studiów jest uwrażliwienie słuchaczy na problemy związane z psychologią rozwoju dziecka oraz związaną z tym specyfiką procesu usprawniania i stymulowania rozwoju dziecka. Od kandydatów na studia a potem naszych Słuchaczy oczekiwać będziemy refleksyjnej postawy, wrażliwości i głębokiego zrozumienia szczególnej sytuacji niepełnosprawnego dziecka i jego rodziny.

Dlaczego WSEiT

Dlaczego WSEiT

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych specjalistów mają głównie charakter praktyczny. 

Są to wyjątkowe w skali Polski, interdyscyplinarne studia podyplomowe z dziedziny fizjoterapii w pediatrii i rehabilitacji dziecięcej!

Certyfikaty w ramach studiów podyplomowych

Uczestnicy studiów podyplomowych „Fizjoterapia w Pediatrii” oprócz świadectwa ukończenia studiów otrzymają BEZ DODATKOWYCH OPŁAT aż 3 dodatkowe certyfikaty*, potwierdzające zdobytą wiedzę w zakresie:

 • Międzynarodowy Certyfikat Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – I stopnia (basic), kurs prowadzony przez Międzynarodowego Nauczyciela tej metody - mgr Dariusza Okrzesika, współautora książki: M. Bogdanowicz., D. Okrzesik: „Opis i planowanie zajęć wg Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne”
 • Międzynarodowy Certyfikat Holenderskiej Szkoły Masażu Shantala Special Care - w języku polskim i angielskim, poziom podstawowy (basic), prowadzony przez Instruktorkę Szkoły Holenderskiej – mgr Agnieszkę Paczkowską.
 • Międzynarodowy Certyfikat Integracji Odruchów według programu INPP w Chester - kurs będzie prowadzony przez Instruktora INPP – mgr Agnieszkę Paczkowską

*warunkiem jest 100% frekfencja na kursie i zdany egzamin

Dodatkowe atuty studiów

 1. Zajęcia z doświadczoną, starannie dobraną kadrąposiadającą wieloletnie doświadczenie terapeutyczne
 2. Program studiów to przede wszystkim zajęcia praktyczne [ponad 85% ćwiczeń]
 3. Obszerny blok ćwiczeń z zakresu metod neurofizjologicznych, z wykorzystaniem profesjonalnych pomocy dydaktycznych – piłek, lalek, plastrów kinesiotaping itp.
 4. Praktyczne zajęcia z udziałem dzieci
 5. Zajęcia praktyczne na basenie z udziałem dzieci
 6. Zajęcia z Integracji Sensorycznej w sali do Integracji Sensorycznej z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu
 7. Materiały dydaktyczne ze wszystkich przedmiotów - każdy słuchacz otrzyma materiały w formie prezentacji, skrytpów i książek
 8. Materiały dydaktyczne każdy słuchacz otrzyma: książkę autorstwa dr Krzysztofa Pietrusika pt.  „Pływanie Niemowląt” – z autografem autora oraz książkę „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?” Sallyego Goddarda Blythe

Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów podyplomowych

mgr Agnieszka Paczkowska – fizjoterapeutka, oligofrenopedagog. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu fizjoterapii dziecięcej. Certyfikowany terapeuta Metody Integracji Sensorycznej, trener i certyfikowany terapeuta Metody Integracji Odruchów (INPP), certyfikowany terapeuta Metody Johansen’a (IAS) oraz instruktor Holenderskiej Szkoły Masażu Shantala. Przez kilka lat pracowała w szkole życia z dziećmi ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością, obecnie prowadzi prywatną praktykę. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Terapii ręki i oceny funkcji ręki wspomagającej AHA, Współczesnych metod neurorozwojowych – integracja sensoryczna, INPP,  Masażu Shantala.

Kadra dydaktyczna

mgr Anna Dolczewska – Samela – absolwentka psychologii specjalność: kliniczna oraz seksuologia. Certyfikat terapeuty uzyskała w berlińskim Instytucie Miltona Eriksona. Prowadzi własny gabinet poradnictwa i terapii psychologicznej i seksuologicznej dla dorosłych, młodzieży i dzieci, par oraz rodzin ‘Od*Nowa’. Prowadzi treningi, warsztaty oraz szkolenia dla personelu medycznego, pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz rodziców z zakresu zdrowia psychicznego i seksualnego dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym z zakresu problematyki uzależnień. Przez ponad 12 lat była asystentem w Zakładzie Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów wszystkich kierunków. Aktualnie prowadzi na kilku uczelniach zajęcia dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych z zakresu Komunikacji z pacjentem, Seksuologii, Psychologii dzieci i młodzieży, Psychologii klinicznej i Psychologii zdrowia. Ściśle współpracuje z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Państwową Inspekcją Sanitarną w Poznaniu i w Lesznie oraz Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w zakresie organizacji konferencji i szkoleń. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Psychologii Rozwoju Dziecka i Psychologii Klinicznej.

lek. med. Magdalena Inczewska – jest znanym pediatrą, członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Od 2001 roku pracuje w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, w Szpitalu Dziecięcym im. B. Krysiewicza. Prowadzi również swoją prywatną praktykę lekarską. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Pediatrii.

dr n. kult. fiz. Krzysztof Pietrusik – nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu. Zainteresowania naukowo-metodyczne skoncentrował wokół zagadnień związanych w wdrażaniem różnych form aktywności ruchowej w środowisku wodnym. Autor kilku podręczników, kilkudziesięciu publikacji oraz uczestnik szeregu konferencji metodycznych i naukowych w zakresie kultury fizycznej, a także autor programów i wykładowca na kursach instruktorsko-trenerskich oraz warsztatach dokształcających. Wykładowca na zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w Klubach Seniora oraz jednostkach aktywizujących osoby starsze do podejmowania aktywności fizycznej. Specjalista kinezygerontoprofilaktyki, trener pływania klasy mistrzowskiej, międzynarodowy Instruktor Gymstick Nornic Walking, międzynarodowy Instruktor Gymstick Cardin and Gymstick Muscle, członek Word Aquatic Babies & Children, European Aquatic Association, Aquatic Exercise Association. W ramach studiów poprowadzi zajęcia zakresu: Pływania niemowląt.

mgr Tomasz Gulczyński – fizjoterapeuta dziecięcy, absolwent Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej i Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.Certyfikowany terapeuta Metody NDT Bobath, metody NDT Bobath Baby. Ukończył II edycję studiów podyplomowych Fizjoterapia w pediatrii we WSEiT. Wieloletni pracownik Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu, ocenie związany zawodowo z Fundacją SUPERSPRAWNI. Doskonale rozumie potrzeby swoich małych niepełnosprawnych podopiecznych, potrafi w łatwy i szybki sposób nawiązać kontakt z dziećmi. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Oceny rozwoju dziecka, Terapii ręki i oceny funkcji ręki wspomagającej AHA, Współczesnych metod neurorozwojowych – NDT Bobath i Bobath Baby.

mgr Elżbieta Strzelczak – neurologopeda w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym w Poznaniu, pedagog, nauczyciel dyplomowany, wykładowca CDV, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Pracowała jako pedagog i nauczyciel w szkole podstawowej. Ukończyła studia podyplomowe oraz wiele szkoleń i warsztatów z zakresu logopedii i neurologopedii . Pracowała jako logopeda w kilku przedszkolach i szkole. Logopedia to jej pasja. Pomaga wielu osobom, głównie dzieciom, które z różnych przyczyn nie mówią lub mówią nieadekwatnie do etapu rozwojowego mowy. Dopasowuje terapię do danej osoby korzystając
z różnych metod. Zajęcia, które prowadzi to suma wielu aktywności, przemyślanych działań dostosowanych do potrzeb i możliwości danej osoby. Dzięki takiej formie zajęć na efekty nie trzeba długo czekać. Dzięki osobistym doświadczeniom, całościowemu podejściu do osoby, współpracy z wieloma świetnymi terapeutami w sposób kompetentny i rzetelny doradza rodzicom na co mają zwrócić uwagę i jak skutecznie mogą wspierać rozwój swojego dziecka. W ramach studiów prowadzi zajęcia z Rehabilitacji mowy, Diagnostyki i terapii dzieci autystycznych i Alternatywnych metod komunikacji z dzieckiem.

dr Justyna Pogorzelska – fizjoterapeuta w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, absolwentka Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach i Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Ukończyła wiele specjalistycznych kursów i warsztatów z zakresu fizjoterapii w pediatrii m.in.: terapia traktu ustno-twarzowego, zastosowanie technik proprioceptowych i stymulacji czuciowej w terapii małego dziecka, analiza ruchu niemowlęcia i małego dziecka, terapia neurorozwojowa NDT-Bobath, neurbiologiczne podstawy integracji sensorycznej, PNF, McKenzie, Taping rehabilitacyjny w sporcie oraz Kinesiology Taping kurs dla zaawansowanych. Uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu na podstawie rozprawy doktorskiej – Ocena zmian blizn przerostowych, keloidów i przykurczy bliznowatych pod wpływem aplikacji dynamicznego plastrowania. W ramach studiów prowadzi zajęcia z Kinesiotaping w pediatrii.

mgr Monika Domagalska  fizjoterapeutka. Ukończyła szkolenia z zakresu fizjoterapii dziecięcej. Certyfikowany terapeuta Metody Vojty u niemowląt oraz w SMA, certyfikowany terapeuta osób chorych na mukowiscydozę, terapeuta integracji sensorycznej. Jako fizjoterapeutka pracowała z dziećmi już kilkanaście lat na oddziałach pulmonologii, alergologii, gastroenterologii, neurologii, przeszła 3 tygodniowy staż w Royal Brompton Hospital w Londynie, na oddziale leczenia mukowiscydozy. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Współczesnych metod neurorozwojowych – Metoda Vojty.

mgr Magdalena Kobylińska – fizjoterapeutka, asystentka na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, doktorantka na Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła studia podyplomowe na UM z zakresu dydaktyki medycznej. Autorka publikacji naukowych, czynna uczestniczka konferencji naukowych, kierownik projektu naukowego w ramach programu Młodzi Naukowcy na Uniwersytecie Medycznym. Specjalizuje się w fizjoterapii dziecięcej. Ukończyła kurs NDT-Bobath, kurs poświęcony dzieciom ze skoliozą oraz wadami postawy oraz warsztaty z dogoterapii. Przez wiele lat prowadziła zajęcia z dogoterapii dla dzieci z niepełnosprawnościami. W późniejszym okresie pracowała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i prowadziła rehabilitację dla dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Obecnie pracuje w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu Wstępu do rehabilitacji oddechowej.

dr n. med. Małgorzata Chochowska – inicjator i współautor programu studiów „Fizjoterapia w Pediatrii” wieloletni kierownik tych studiów podyplomowych; fizjoterapeuta i terapeuta manualny. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej w Modelu Holistycznym. Ukończyła kilkanaście szkoleń z zakresu terapii manualnej i medycyny mięśniowo-powięziowej, m.in.: Techniki Energizacji Mięśni, Terapia Punktów Spustowych, Masaż Tkanek Głębokich, Funkcjonalna Terapii Manualnej, Metoda Mulligana, Metoda McKenzie, Kinesiologytaping, Taping w urazach Sportowych, Kurs Integracji Strukturalnej, liczne kursy z zakresu Rozluźniania Mięśniowo-Powięziowego. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny neurofizjologii, terapii manualnej i fizykoterapii. Prowadzi badania z zakresu terapii manualnej tkanek miękkich i rozluźniania mięśniowo-powięziowego. Współpracuje z Katedrą Medycyny Społecznej, Zakładem Patofizjologii Narządu Ruchu oraz Katedrą Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Interesuje się medycyną holistyczną. Zajmuje się praktyka kliniczną, prowadząc Centrum Fizjoterapii i Terapii Manualnej KORE.

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco