Zakres merytoryczny

Zakres merytoryczny

Studia kończą się uzyskaniem przez uczestnika świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych „Trener przygotowania motorycznego z elementami odnowy biologicznej”, na podstawie zaliczenia poszczególnych przedmiotów na karcie zaliczeń oraz uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu obejmującego całość wykładanych zagadnień.