Zakres merytoryczny

Zakres merytoryczny

Oprócz doskonalenia umiejętności w zakresie współczesnych metod rozwojowych NDT, Vojta, rozwijamy podejście Neuro - Reedukacyjne w rehabilitacji dziecka, poznajemy terapię ręki AHA, terapię INPP, terapię bilateralną i integrację sensoryczną oraz terapię z dzieckiem niepełnosprawnym w środowisku wodnym, a także kompleksową rehabilitację dzieci poruszających się na wózkach.

Praktycznie doskonalimy również umiejętności w zakresie kinesiotapingu i masażu małego dziecka. Podczas zajęć pamiętamy o wymaganiach, jakie stawia przed nami praca z małym pacjentem, dlatego też pogłębiamy wiedzę na temat prawidłowej komunikacji z dzieckiem i jego opiekunem, wypracowaniu umiejętności szybkiego podejmowania działań w trakcie zajęć terapeutycznych oraz pełnym szacunku i zrozumienia podejściu do pacjenta.

Wiedzę teoretyczną rozwijamy w oparciu o badania i dowody naukowe również w zakresie neurologii, pediatrii i psychologii wieku rozwojowego.  

Zapewniamy kadrę dydaktyczną, którą tworzą praktycy, nieustannie rozwijający swoje umiejętności i doskonalący swój warsztat pracy, będący jednocześnie gotowymi do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem zawodowym ze słuchaczami.

Gwarantujemy dobrze wyposażone sale, profesjonalne pomoce dydaktyczne: lalki terapeutyczne, sprzęt do integracji sensorycznej, plastry kinesiotapingowe, zajęcia praktyczne na basenie.  

W ramach zajęć prezentujemy filmy, studium przypadków, nagrania przedstawiające pracę omawianą metodą.