Zajęcia praktyczne w Uzdrowisku Świnoujście

Zajęcia praktyczne w Uzdrowisku Świnoujście

Zajęcia praktyczne w Uzdrowisku Świnoujście S.A. to jak co roku połączenie teorii z praktyką, czyli praca z pacjentem. Studenci fizjoterapii z Wydziału Zamiejscowego WSEiT w Szczecinie na czele z Panem Rektorem prof. WSEiT, dr Stefanem Szarym, Prorektorem prof. WSEiT, dr inż. Dariuszem Kłódką oraz wykładowcami praktykowali w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Świnoujściu.

Liczne wykłady, ćwiczenia i nie kończące się dyskusje spowodowały, że te 3 bardzo intensywne dni minęły pozostawiając niedosyt oraz i głód wiedzy. Trochę filozoficznie, mentalnie, ale i praktycznie.

To był dobry czas!