Zajęcia dla licealistów ze Szczecina

Zajęcia dla licealistów ze Szczecina

Studenci 2 roku kierunku Fizjoterapia z Wydziału Zamiejscowego WSEiT w Szczecinie 10 listopada poprowadzili zajęcia otwarte dla licealistów.

Tematem przewodnim było odżywianie, suplementacja i wspomaganie w sporcie oraz zagrożenia wynikające ze stosowania środków i substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Dziękujemy Pani dr Urszuli Domańskiej za promowanie zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży szkolnej, a studentom za zaangażowanie