Wymagane dokumenty

 1. Podpisana przez kandydata ankieta osobowa wraz z podaniem o przyjęcie na studia
 2. Kopia świadectwa dojrzałości*
 3. Potwierdzenie szczepienia na WZW (kserokopia książeczki zdrowa lub zaświadczenie z przychodni)
 4. Jedno zdjęcie o wymiarach 35x45mm, zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego (czytelnie podpisane)
 5. Zdjęcie w postaci elektronicznej zapisane w formacie .jpg o wymiarach 300x375 pikseli, które należy wprowadzić do Elektronicznego Rejestru Kandydatów lub dostarczone na nośniku danych elektronicznych; maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem - 50 kb
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. Skierowanie do lekarza oraz formularz zaświadczenia na poszczególne kierunki dostępne są po zalogowaniu do Rekrutacji on-line w zakładce dokumenty do pobrania
 7. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, np. potwierdzenie przelewu (jeśli dotyczy)
 8. Dowód osobisty do wglądu
 9. Dowód wniesienia opłaty 350 zł za wyprawkę (pędzle do henny, pudru, brwi, cieni, konturowania, różu, ust, kieliszek do henny, cążki do skórek, cęgi do paznokci, sonda do wałów paznokciowych, zestaw polerek z irchy do manicure japońskiego, penseta)

Dokumenty dodatkowe w przypadku łączonego kierunku z technikiem:

 • kwestionariusz osobowy do Wielkopolskiej Szkoły Medycznej
 • podanie o przyjęcie do Wielkopolskiej Szkoły Medycznej
 • świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej (oryginał)

Dokumenty dodatkowe na wszystkie kierunki studiów (gdy dotyczą):
a. w przypadku zmiany nazwiska - odpis aktu małżeństwa lub postanowienie sądu*
b. kopia orzeczenia niepełnosprawności*

Potwierdzeniem wykształcenia średniego mogą być również:
kserokopia dyplomu IB (International Baccalaureate),uzyskanego w ramach matury międzynarodowej wraz z jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski*
kserokopia dyplomu EB (European Baccalaureate), uzyskanego w ramach programu Matury Europejskiej wraz z jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski*

*oryginał dokumentu do wglądu

W dniu składania dokumentów rekrutacyjnych zalecamy przymierzyć i dokonać zamówienia na odzież ochronną. Cena kompletu 190 zł