Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów:

dr n. o zdr. Wojciech Garczyński - fizjoterapeuta – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, magister turystyki i rekreacji – absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, instruktor odnowy biologicznej, międzynarodowy terapeuta ortopedycznej terapii manualnej dra Jamesa Cyriaxa (ETGOM), obecnie w trakcie 4-letniej specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii w Katedrze i Klinice Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, nauczyciel akademicki przedmiotów m.in.: diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji, terapia manualna oraz anatomia z fizjologią. Ukończył kursy m.in.: PNF, fizjoterapii dzieci ryzyka, podstaw farmakoterapii dla potrzeb fizjoterapii, medycyny ortopedycznej wg dra Jamesa Cyriaxa, czytania i analizy badań obrazowych, Kinesiology Tapingu,  uczestnik kilkunastu konferencji naukowych, autor 12 doniesień zjazdowych oraz współautor 30 prac naukowych; Wiceprezes Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, recenzent czasopism: Fizjoterapia Polska, Journal of Education Health and Sport, Medical and Health Sciences Review. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Samodzielnym Specjalistycznym ZOZ „Zdroje:” w Szczecinie, w Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie oraz w prywatnej praktyce fizjoterapeutycznej.

Kadra dydaktyczna:

mgr Aleksandra Jaruszewska – fizjoterapeutyka – absolwentka Uniwerystetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, nauczyciel akademicki w Samodzielnej Pracowni Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, koordynator ds. fizjoterapii w przychodni EVOMED Sp. z o.o. (dawniej Terapia Plus Sp. z o.o). absolwentka studiów podyplomowych na kierunku dydaktyka medycznego w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Wiedzę i doświadczenie zdobywała już na studiach, biorąc udział w licznych konferencjach i szkoleniach, z których najważniejsze to: Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax`a, Mulligan Concept, Mc Kenzie, Masaż tkanek głębokich, Kinesiology Taping, Koncepcja Terapii Obrzękowej, Manipulacje krótkodźwigniowych HVLA (High Velocity Low Amplitude). Specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej osób dorosłych (zarówno leczenie zachowawcze, jak i operacyjne, szczególnie stanów po artroskopii, rekonstrukcji mięśni i więzadeł endoprotezoplastyce stawów, zespoleniu złamań oraz rozległych urazach kręgosłupa i miednicy).

mgr Marcin Kamola – fizjoterapeuta, absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, certyfikowany terapeuta  manualny metody Kaltenborna-Evjentha oraz suchego igłowania. Obecnie w trakcie 3,5-letniej międzynarodowej specjalizacji w Ortopedycznej Terapii Manualnej tzw. OMPT wg standardów International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) obejmujących 1000 godzin szkoleniowych z zakresu treningu rehabilitacyjnego, manipulacji stawowych, neuromobilizacji, anatomii palpacyjnej, osteopatii trzewnej i kursów klinicznych. Pracuje w Centrum Rehabilitacji Terapia Plus w Szczecinie.

mgr Adrian Wawrzyniak – fizjoterapeuta, absolwent Medycznego Studium Zawodowego w Szczecinie oraz Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. K. Milanowskiej. Specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej i  sportowej. W zawodzie pracuje od 15 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie, Gabinecie Rehabilitacji Funkcjonalnej oraz w Domu Lekarskim.  Prowadził rehabilitację sportową piłkarzy Pogoni Szczecin, piłkarek ręcznych Pogoni Baltica, motocrossowców KM Szczecin oraz Pro Racing. Poza tym prowadzi terapię wielu biegaczy, tenisistów, siatkarzy i triatlonistów. W WSEIT prowadzi wykłady z Medycyny Sportu i Traumatologii. Jest Międzynarodowym terapeutą medycyny ortopedycznej Cyriax, dyplomowanym terapeutą metody PNF oraz  dyplomowanym terapeutą manualnym OMT.  Szkolił się również w jednej z najlepszych klinik sportowych w Porto.

mgr Maciej Mirocha – fizjoterapeuta, absolwent Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie technik masażysta, wykładowca w Collegium Medycznym Medica w Stargardzie Szczecińskim, ukończył szkolenie z zakresu terapii manualnej wg metodKaltenborn-Evjenth, dr. Ackermanna oraz dwa moduły Mulligan Concept, ponadto kursy: Kinesiology Tapingu, suchego igłowania oraz medycznego tapingu rehabilitacyjnego.

mgr Beata Olesiak – fizjoterapeuta, absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. K. Milanowskiej, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, właściciel placówki KOREMED w Szczecinie, uczestniczka licznych kursów zawodowych z zakresu ultrasonografii oraz fizykoterapii.

mgr Rafał Ratuszniak – fizjoterapeuta, absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, obecnie kończy edukację na kierunku osteopatia w Osteopathie Schule Deutschland w Hamburgu / Polska Akademia Medycyny Osteopatycznej w Poznaniu. Od 2013 roku indywidualna praca z pacjentami w gabinecie w Niemczech. Swoja drogę rozwoju zawodowego oparł na osteopatii , która jest w Polsce czymś nowym, natomiast na „zachodzie” cieszy się dużym zainteresowaniem i skutecznością zarówno w terapii, jak i w diagnostyce.

mgr Iwona Bryczkowska – biolog, diagnosta laboratoryjny, absolwentka i doktorantka Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, młodszy specjalista w Zakładzie Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, uczestniczka licznych staży naukowych m.in. w Zakładzie Analityki Medycznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej oraz w Pracowni Fizjologii i Biochemii Komórki Macierzystej Katedry i Zakładu Fizjologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, współautorka kilku publikacji o zasięgu międzynarodowym. Prowadzi zajęcia z biomechaniki dla studentów fizjoterapii.

dr hab. Michał Kuszewski - pracownik naukowy AWF Katowice (Kierownik Zakładu Terapii Tkankowej) Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi problematyką mięśni i powięzi, doktorat dotyczył zagadnienia gibkości i technik terapeutycznych poprawiających ruchomość. Z kolei w habilitacji podjął temat roli sztywności pasywnej mięśni w funkcjonowaniu kompleksu lędźwiowo- miedniczno- biodrowego. Opublikował i wygłosił ponad 100 prac naukowych zarówno w czasopismach  krajowych, jak i zagranicznych. Praktycznie pracuje z pacjentami od ponad 10 lat. Najpierw jako kierownik pracowni fizjoterapii NZOZ Cen-Med., a od kilku lat prowadząc własną praktykę fizjoterapeutyczną „Fizjo Kusza”. Ukończył ok. 30 kursów i szkoleń zawodowych związanych z terapią manualną, terapią powięzi, diagnostyką na potrzeby fizjoterapii.