Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów:

dr n. o zdr. Katarzyna Weber – Nowakowska - fizjoterapeuta, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Od początku swojej pracy zawodowej jest związana z terapią dzieci z zaburzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego. Od 2011 roku nauczyciel akademicki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, współautorka licznych publikacji naukowych, uczestniczka szkoleń i kursów zawodowych. Certyfikowana terapeutka metody NDT Bobath, Halliwick, Watsu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w gabinetach fizjoterapeutycznych i ośrodkach rehabilitacyjnych w Polsce, Kanadzie i USA.

Kadra dydaktyczna:

lek. Anna Garczyńska - absolwentka kierunku lekarskiego na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z pediatrii w Klinice Pediatrii i Onkologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie.

lek. Agnieszka Dąbek – Szwajlik – ortopeda, absolwentka kierunku lekarskiego i 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Klinice Ortopedii Dziecięcej SPSK1 PUM w Szczecinie. Obecnie jest lekarzem w Klinice Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu SPSK1 PUM w Szczecinie. Od 2012 roku jest wykładowcą i słuchaczem studiów doktoranckich na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

lek. Marta Bajson – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z neurologii dziecięcej w Oddziale Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie, absolwentka kierunku lekarskiego na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

dr n. o zdr. Wojciech Garczyński –fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ukończył specjalizację w dziedzinie fizjoterapii w Katedrze i Klinice Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Ręki na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, międzynarodowy terapeuta ortopedycznej terapii manualnej dra Jamesa Cyriaxa, nauczyciel akademicki, autor 45 publikacji naukowych z zakresu rehabilitacji medycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał z Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, w SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie oraz w prywatnym gabinecie.

mgr Monika Stecko – fizjoterapeuta, absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na kierunku Fizjoterapia w kardiologii. Doktorantka w Klinice Patologii Noworodka w SPSK2 PUM w Szczecinie. Certyfikowana terapeutka metody Bobath, Bobath Baby, Trójpłaszczyznowej Manualnej Terapii Wad Stóp u Dzieci, DNS (Dynamic Neurouscular Stabilization), Osteopatii w Pediatrii, Elastycznego Terapeutycznego Tapingu w Pediatrii, PNF oraz wielu innych szkoleń w tematyce pediatrycznej. Ukończyła również szkolenie diagnostyka według Prechtl’a. Praktyk, aktualnie pracuje jako fizjoterapeuta w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”

dr n. o zdr. Małgorzata Sielska - fizjoterapeuta - absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy. Ukończyła liczne kursy doszkalające. Jest certyfikowaną terapeutką metody McKenzi, Kinesiologytaping oraz Anatomy Trains. Ukończyła szkolenie Koncepcji Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz FITS oraz PNF. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z wadami postawy. Aktywna zawodowo, jest właścicielem Centrum Rehabilitacji Skomed w Bydgoszczy

dr n. med. Grzegorz Sielski - specjalista w dziedzinie fizjoterapii - absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy. Międzynarodowy Terapeuta MDT McKenzie, terapeuta PNF, NDT Bobath. Ukończył szereg szkoleń Metody Anatomy Trains FRSB oraz Kinetic Control. Aktywny zawodowo, jest właścicielem Centrum Rehabilitacji Skomed w Bydgoszczy

mgr Agata Andruczyk – fizjoterapeuta, absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Szczecinie oraz Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie na kierunku Fizjoterapia. Ukończyła wiele kursów oraz szkoleń z zakresu fizjoterapii ogólnej oraz najnowocześniejszych metod fizjoterapii najmłodszych. Certyfikowana terapeutka metod: Bobath, Bobath Baby, Vojta, PNF. Praktyk, obecnie pracuje jak fizjoterapeuta w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”.

mgr Patrycja Lutkiewicz – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła studia podyplomowe Poszukiwanie i rozwijanie talentów – dziecko zdolne w systemie edukacji, Doradztwo zawodowe i psychospołeczne oraz Szkoła Trenerów Biznesu. W ramach stałego rozwoju i awansu zawodowego brała udział w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach z zakresu psychologii, psychoterapii i doradztwa zawodowego, m.in. Coaching motywacyjny dla nauczycieli, EEG Biofeedback, Kurs terapii poznawczo-behawioralnej, tyflopedagogika. Od ponad 15 lat aktywna zawodowo. Doświadczenie zdobywała pracując jako psycholog min. w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza, Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem w Szczecinie, Fundacji Familijny Poznań. Aktualnie pracuje jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach.

mgr Andrzej Szwajlik – fizjoterapeuta, osteopata, absolwent 5-letnich studiów na kierunku fizjoterapia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydgiera w Bydgoszczy Uniwesytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 5-letniej Akademii Osteopatii w tym Osteopathie Schule Deutchland. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w konferencjach w Polsce i za granicą m.in. Osteopathie Schule Deutchland Fascia & Osteopathy (2013), Fluids and Osteopathy (2014), Neurobiota (2016), Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Najnowsze trendy w terapii otyłości (2017), Ukończył kurs Autonomiczny Układ Nerwowy /wykładowcy: Jonathan Parsons, DO MSc(Ost) oraz Nicholas Marcer, MSc (Hons), DO/ (2018).

mgr Filip Sokala - fizjoterapeuta, terapeuta SI, absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii, Specjalista diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej (WSSE Warszawa), mgr filozofii, przygotowanie pedagogiczne (US Szczecin). Współtwórca i wykładowca na studiach podyplomowych Integracja sensoryczna w Collegium Balticum. Od 2004 r. związany z Krajowym Towarzystwem Autyzmu a od 2005 r. z Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Sense. Od niemal piętnastu lat zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń intergracji sensorycznej u dzieci. Autor badań i publikacji w specjalistycznych wydawnictwach naukowych. Współautor narzędzi badawczych i diagnostycznych z zakresu rozwoju sensomotorycznego dziecka.

lic. Magdalena Domaradzka – fizjoterapeutka – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Aktualnie studentka drugiego roku studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Instruktor Masażu Shantala oraz Masażu Shantala Body Touch. Ukończyła kursy doszkalające: Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci, PNF- podstawowy, Masaż tkanek głębokich, Mięśniowo - powięziowe punkty spustowe diagnostyka i terapia, Kinematic Taping. Wiedzę ze studiów i kursów wykorzystuje w pracy z dziećmi w PSONI Koło w Szczecinie, pełniąc obowiązki fizjoterapeuty w Ośrodku Wczesnej Interwencji.

mgr Beata Olesiak - fizjoterapeuta, absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. K. Milanowskiej, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, właściciel placówki KOREMED w Szczecinie, uczestniczka licznych kursów zawodowych z zakresu ultrasonografii oraz fizykoterapii.

dr Izabela Krempińska - absolwentka pedagogiki zdrowia (mgr), pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki (mgr). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu neurokognitywistyki w patologii i zdrowiu na PUM w Szczecinie. Praktykujący logopeda i pedagog specjalny. Prowadzi zajęcia logopedyczne grupowe i indywidualne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinie, wykładowca WSEiT, autorka wielu publikacji naukowych, uczestniczka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

dr n. o zdr. Magdalena Gębska – fizjoterapeuta, absolwentka na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W 2014 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Analgetyczny wpływ wybranych czynników terapeutycznych na czynność bioelektryczną mięśnia żwacza w dysfunkcjach układu stomatognatycznego” na PUM w Szczecinie. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu zaburzeń układu ruchowego narządu żucia oraz wykorzystania metod fizjoterapeutycznych w diagnostyce i terapii pacjentów stomatologicznych. Od 2011 roku jest pracownikiem naukowym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Od 2015 roku jest pracownikiem Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie. Autorka i współautorka prac naukowych z zakresu fizjoterapii w stomatologii

mgr Agnieszka Figiel – fizjoterapeuta, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Uczestniczka licznych kursów z zakresu fizjoterapii i pedagogiki. Ukończyła min. kurs Metody ruchu rozwijającego W. Sherborne, kurs Teorii integracji sensorycznej, kurs NDT Bobath, kurs Stosowanie ortezy dynamicznej DUNAG 02. Aktualnie pracuje jako fizjoterapeuta oraz kierownik Ośrodka Wczesnej Interwencji w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

mgr Ewa Prokopowicz – pedagog specjalny, absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie na kierunku pedagogika opiekuńcza i resocjalizacja. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Tyflopedagogika i Oligofrenopedagogika. Uczestniczka licznych kursów doszkalających, m.in. Metoda dobrego startu, Metoda terapii bazalnej w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, Narzędzia M-CHAT- R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka, Terapia ręki I i II stopnia, Praca z dzieckiem z FAS. Aktualnie pracuje jako pedagog w Ośrodku Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz oligofrenopedagog w przedszkolu.