Atrakcyjna ścieżka kształcenia

Atrakcyjna ścieżka kształcenia

studia I stopnia + Technik dentystyczny

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii wyróżnia się tym, że studenci Technik dentystycznych uzyskują dodatkowo dyplom Technika dentystycznego po 2,5 roku nauki!

W cenie studiów na kierunku Techniki dentystyczne odbywają się zajęcia w Wielkopolskiej Szkole Medycznej w Poznaniu Po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe student otrzymuje tytuł Technika dentystycznego.