Atrakcyjna ścieżka kształcenia

Atrakcyjna ścieżka kształcenia

studia I stopnia + Technik usług kosmetycznych

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii wyróżnia się tym, że studenci Kosmetologii uzyskują dodatkowo dyplom Technika usług kosmetycznych po 2 latach nauki! W cenie studiów na kierunku Kosmetologia odbywają się zajęcia w Wielkopolskiej Szkole Medycznej w Poznaniu Po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe student otrzymuje tytuł Technika usług kosmetycznych.