Digital Dental Technician

Digital Dental Technician

Głównym założeniem naszej Uczelni jest podążanie za aktualnymi trendami i wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności gwarantujące zatrudnienie na współczesnym rynku pracy. 

Studiowanie na kierunku Techniki dentystyczne powinno dawać możliwość poznawania stomatologii cyfrowej, co wymusza rynkowa rzeczywistość. Nauczanie na tym kierunku wymaga odpowiednio przeszkolonej kadry, mającej doświadczenie w wirtualnym projektowaniu uzupełnień protetycznych oraz wiedzę z zakresu komunikacji informatycznej pomiędzy gabinetem a pracownią.

Ważnym elementem jest również wyposażenie w profesjonalne oprogramowanie i urządzenia dające możliwość wykorzystania technologii informatycznych w praktyce. 

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii gwarantuje najwyższą jakość nauczania.

Zapraszamy na studia licencjackie Techniki dentystyczne w Poznaniu