Atuty studiów

Atuty studiów

Podczas studiów słuchacze zdobędę praktyczną wiedzę w zakresie technik leczenia dysfunkcji narządu ruchu metodami: Cyriaxa, Kaltenborna, Mulligana, Rakowskiego, Ackermanna, McKennziego oraz technikami neuromobilizacji wg Buttlera i technikami osteopatycznymi. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie diagnostyki obrazowej, diagnostyki funkcjonalnej oraz anatomii palpacyjnej i funkcjonalnej.

Po skończeniu studiów słuchacze będą mieli wiedzę i umiejętności w zakresie przeprowadzania diagnostyki funkcjonalnej, różnicowej i USG, stosowania wybranych technik terapii manualnej (manipulacji, mobilizacji, trakcji, masażu poprzecznego, funkcyjnego, terapii tkanek miękkich, punktów spustowych, energizacji mięśni i wielu innych) w codziennej pracy z pacjentem oraz będą mogli świadomie podjąć decyzję o zapisaniu się na kursu terapii manualnej.