Dlaczego WSEiT

Dlaczego WSEiT

Studia na kierunku fizjoterapia prowadzone są zgodnie z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty.

Studia na kierunku Fizjoterapia trwają 5 lat i kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra fizjoterapii. Na studia zapraszamy do Poznania lub Szczecina. Można wybrać studia stacjonarne lub niestacjonarne. 

Program studiów został opracowany w oparciu o najnowsze trendy oraz standardy określone 26 lipca 2018 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także uwzględnia wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT). 

WSEiT wyróżnia się tym, że studenci Fizjoterapii uzyskują dodatkowo dyplom Technika masażysty po 2 latach nauki! W cenie studiów na kierunku Fizjoterapia odbywają się zajęcia w szkole policealnej. W Poznaniu w Wielkopolskiej Szkole Medycznej, a w Szczecinie w Medycznej Szkole Policealnej. Po 2 latach i zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe student otrzymuje tytuł Technik masażysta.