Program studiów

SEMESTR I

 1. Anatomia funkcjonalna i palpacyjna 20 godz. ĆW
 2. Biomechanika kliniczna 5 godz. W
 3. Diagnostyka funkcjonalna i różnicowa 20 godz.  5W/10ĆW
 4. Diagnostyka ultrasonograficzna z biofeedbackiem 10 godz. ĆW 
 5. Diagnostyka obrazowa w ortopedii i traumatologii 5 godz. W
 6. Psychosomatyczne podłoże chorób 5 godz. W
 7. Terapia tkanek miękkich 15 godz. ĆW
 8. Terapia punktów spustowych 15 godz. ĆW
 9. Terapia powięziowa 15 godz. ĆW

SEMESTR II

 1. Neuromobilizacje wg Buttlera 15 godz. ĆW
 2. Techniki leczenia dysfunkcji narządu ruchu wg Ackermanna 20 godz. 5W/15ĆW
 3. Techniki leczenia dysfunkcji narządu ruchu wg Cyriaxa 20 godz. 5W/15ĆW
 4. Techniki leczenia dysfunkcji narządu ruchu wg Kaltenborna 20 godz. 5W/15ĆW
 5. Techniki leczenia dysfunkcji narządu ruchu wg McKennziego 20 godz. 5W/15ĆW
 6. Techniki leczenia dysfunkcji narządu ruchu wg Mulligana 20 godz. 5W/15ĆW
 7. Techniki leczenia dysfunkcji narządu ruchu wg Rakowskiego 20 godz. 5W/15ĆW
 8.  Osteopatryczne techniki leczenia dysfunkcji narządu ruchu 10 godz. ĆW