Praktyki zawodowe - 1560 godz. - 58 ECTS

Studenci w tracie trwania pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, realizują praktyki zawodowe w wymiarze 1560 godzin. Praktyka zawodowa odbywa się w trakcie trwania roku akademickiego oraz po zakończeniu kolejnego roku studiów w czasie przerwy wakacyjnej.

  • 2 semestr - Praktyka asystencka - 150 godz.
  • 4 semestr - Wakacyjna praktyka z kinezyterapii - 300 godz.
  • 5 semestr - Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu - 100 godz.
  • 6 semestr - Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna - 200 godz.
  • 7 semestr - Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu - 100 godz.
  • 8 semestr - Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna - 200 godz.
  • 10 semestr - Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu - praktyka semestralna - 510 godz.