Pozytywna ocena PKA dla fizjoterapii

Pozytywna ocena PKA dla fizjoterapii

Uchwałą nr 996/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  z dnia 9 listopada 2023 r. kolejny raz potwierdziło jakość i zgodność z przepisami programu kształcenia na kierunku fizjoterapia. To właśnie zapewnienie jakości kształcenia jest jednym z priorytetowych celów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu , wpisanym w strategię rozwoju Uczelni, gdzie podstawowymi wartościami są profesjonalizm, wiarygodność, skuteczność i zaangażowanie.

Sukces ten jest wypadkową pracy i zaangażowania kadry dydaktycznej i studentów kierunku fizjoterapia.

Dziękujemy za Wasze wsparcie.