Polityka prywatności

Jako Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej, adres: ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań, NIP 7811759805, REGON 634655925, chcemy aby każda osoba korzystająca z naszej strony internetowej miała pewność, że w najmniejszym stopniu nie naruszamy i nie zamierzamy naruszać jej zaufania i prawa do prywatności. Dlatego przedstawiamy naszą Politykę prywatności.

1. Gromadzenie danych w witrynie Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej

Naszą politykę prywatności i zaufania opieramy na następujących rozwiązaniach:

 1. Ograniczenie ilości zbieranych danych osobowych i ich ochrona, system rejestracji użytkowników,
 2. Prawo każdego do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania i usuwania.
 3. Dostęp do możliwości i usług w witrynie Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem, a także zarejestrowanym użytkownikiem.
 4. Jeśli chcesz jedynie przeglądać opublikowane, ogólnie dostępne materiały – możesz pozostać anonimowym gościem.
 5. Istnieją jednak obszary i usługi, z których korzystać mogą tylko zarejestrowani użytkownicy. Ograniczenie dostępu do tych obszarów służy ochronie Twojej prywatności, podyktowane jest względami bezpieczeństwa serwisu, a także dążeniem do zagwarantowania odpowiedzialności użytkowników za ich aktywność w witrynie.
 6. Rejestrując się w witrynie, przekazujesz nam pewne dane osobowe potrzebne do przejścia procesu rekrutacyjnego.
 7. Informacje osobiste o Użytkownikach są gromadzone i przetwarzane witrynie Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii wyłącznie do naszego użytku oraz są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Z zasady nie udostępniamy nikomu, ani tym bardziej nie sprzedajemy zgromadzonych przez nas danych osobowych.
 8. Przekazanie tych informacji osobom trzecim może się zdarzyć wyjątkowo i tylko w przypadku oraz pod warunkiem określonym poniżej:
 9. jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa – gdy udostępnienia zażąda uprawniony organ państwa w związku z naruszeniem przez użytkownika prawa państwowego lub międzynarodowego, pod warunkiem, że naruszenie to nastąpiło za pośrednictwem witryny Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej.

2. Rejestracja, logowanie się

Do momentu zarejestrowania się i zalogowania każdy, kto odwiedza tę witrynę, pozostaje anonimowy. Jego wizyta pozostawia jedynie ślad w dziennikach systemowych (tzw. logach). Zawierają one między innymi daty połączeń i identyfikatory komputerów wywołujących witrynę. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych i zabezpieczenia przed włamaniami.

 1. Zarejestrowanie się i logowanie w naszej witrynie jest wymagane w przypadku, gdy chcesz studiować we WSEiT. Umożliwia Ci bardziej efektywny kontakt z dziekanatem. Podczas rejestracji prosimy o przejście kilku kroków procesu rekrutacyjnego i podanie konkretnych danych.
 2. Niepodanie danych wymaganych przy rejestracji albo podanie nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej uniemożliwi rejestrację w witrynie: nie otrzymasz hasła dostępowego, a to uniemożliwi uaktywnienie konta i logowanie się w witrynie.
 3. Formularz rejestracyjny może także zawierać miejsca na dodatkowe informacje, których – rejestrując się – nie musisz nam udostępnić.
 4. Mimo zarejestrowania się, możesz swobodnie odwiedzać naszą witrynę jako anonimowy gość. Aby jednak uzyskać dostęp do niektórych obszarów witryny i korzystać z uprawnień zarejestrowanego użytkownika, niezbędne jest zalogowanie się, czyli podanie:
  • loginu
  • hasła dostępowego.

Zalogowany użytkownik przestaje być anonimowy. Dlatego zawsze masz prawo wyboru, zawsze 
Ty decydujesz, czy chcesz pozostać anonimowy.

3. Prawa klienta

Przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Wyższej Szkoły edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w trakcie obowiązywania Umowy, badań poziomu satysfakcji ze świadczonych usług i produktów – Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby realizacji takiego celu. W tym celu wystarczy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej i poinformować go o swej decyzji - e-mail: iod@wseit.edu.pl

4. Polityka plików "cookies" w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest jest Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. Prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-473 Poznań, ul. Grabowa 22.

 1. Czym są pliki "cookie"?
  Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Do czego używamy plików "cookies"?
  Pliki "cookies" używamy w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 3. Jakich plików "cookies" używamy?
  W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach stron internetowych stosowane są następujące rodzaje plików cookies
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach stron internetowych
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
  • „analityczne" pliki cookie analizy internetowej umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkowników w zakresie zawartości stron internetowych, aby lepiej zorganizować układ naszej strony. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkowników na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. W tym celu korzystamy z rozwiązania Google Analytics.
 5. Pliki cookie firm niezależnych znajdujących się na stronach internetowych Operatora
  Google Analytics - pliki cookie analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym.
  YouTube - w stonach internetowych obsługiwanych przez Operatora zamieszczone zostały filmy oraz linki do filmów z serwisu YouTube. Wskutek tego podczas przeglądania strony z wbudowaną zawartością pochodzącą z serwisu YouTube lub podaną pod linkami użytkownik może zetknąć się z plikami cookie z tych serwisów.
  Więcej informacji: youtube.pl
 6. Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
  Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 7. Usuwanie plików "cookies"
  1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
  2. Ograniczenie stosowania plików "cookies" może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 8. Zabezpieczenia
  Strony internetowe Operatora są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Operator stron internetowych oferuje Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania materiałów reklamowych oraz zamówionych newsletterów. Operator zapewnia Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie baz danych i umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych.

5. Zastrzeżenia – BEZ GWARANCJI!

Choć dołożymy wszelkich starań, aby spełnić standardy określone w naszej Polityce prywatności, wiemy, że nie istnieją w 100% bezpieczne systemy informatyczne. Rzetelność wobec naszych użytkowników wymaga więc, by podkreślić, że mogą wystąpić zdarzenia lub inne czynniki poza naszą kontrolą, których skutkiem będzie ujawnienie gromadzonych przez nas danych. Jeśli zdarzyłaby się taka zawiniona przez nas sytuacja, jesteśmy gotowi ponieść konsekwencje w granicach i na zasadach przewidzianych przez prawo polskie.

Podkreślamy wszakże wyraźnie, że tylko dane osobowe podane podczas rejestracji w witrynie 
są w pełni chronione i nieujawniane publicznie na żadnej stronie witryny.

Inaczej wygląda sprawa danych osobowych podawanych przez użytkownika przy okazji przesyłania do witryny informacji, artykułów, wpisów do księgi gości, postów na forum i innych. Dane te są jawne i dostępne dla wszystkich odwiedzających te strony witryny, na których zostały umieszczone. Nie mamy możliwości uchronienia użytkowników przed innymi osobami czy firmami, które te dane wykorzystają. Dlatego nie podlegają one w pełni naszej Polityce prywatności

Zawsze jednak w takich sytuacjach pozostawiamy użytkownikom prawo decyzji, czy chcą swoje dane upublicznić.

6. Zmiany w Polityce prywatności. Informacja kontaktowa

 1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników.
 2. Zmiany w naszej Polityce prywatności mogą jednak nastąpić tylko po to, aby zapewnić maksymalnie możliwą poufność wszystkich danych osobowych i adresowych naszych Gości.
 3. Ten dokument zawsze zawiera aktualną Politykę Prywatności.
 4. Zarówno nas – wydawcę witryny, jak i każdego zarejestrowanego użytkownika obowiązuje zawsze aktualna Polityka prywatności. Zaglądaj tutaj od czasu do czasu, by sprawdzić, czy nie nastąpiły w niej zmiany. Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznasz po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu tuż pod nagłówkiem POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 5. W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji użytkowników serwisu. Prosimy w tym celu korzystać z kontaktu it@wseit.edu.pl

W przypadku incydentu naruszenia danych należy niezwłocznie skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych iod@wseit.edu.pl