Perspektywy zawodowe

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Techniki dentystyczne dobrze wykształcony teoretycznie i praktycznie, będzie posiadał nawyki ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji przez korzystanie z najnowszych osiągnięć współczesnej protetyki stomatologicznej oraz ortodoncji. Znajdzie zatrudnienie w podmiotach leczniczych, w szkolnictwie lub może samodzielnie prowadzić działalność w postaci pracowni techniki dentystycznej.

Dla absolwentów studiów I stopnia istnieje możliwość dalszych studiów II stopnia na innych pokrewnych kierunkach, zarówno na uniwersytetach medycznych, jak i na politechnikach.