Zakres merytoryczny

Zakres merytoryczny

Podczas studiów słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie diagnostyki i oceny rozwoju niemowląt wg Koncepcji NDT Bobath, Metody Vojty, Metody Brazeltona, Prechtla, TIMP oraz diagnostyki funkcjonalnej.

Zapoznają się z założeniami i technikami terapii wg Koncepcji NDT Bobath i Vojty, a także metod fizjoterapii w wodzie (Halliwick i Watsu), trójpłaszczyznowej korekcji stóp, terapii wad postawy, dynamicznego plastrowania, koncepcji FITS, metody Kinetic Control oraz osteopatii.

Dodatkowo słuchacze otrzymają informacje dotyczące założeń metod edukacyjnych, takich jak Metoda Tomatisa, Dobrego Startu, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz podstaw psychologii i pedagogiki dziecięcej z elementami tyflopedagogiki i terapii bazalnej.