Oferta autorska uczelni - 504 godz. - 32 ECTS

 • Język migowy
 • Język obcy specjalistyczny
 • Masaż specjalistyczny
 • Zajęcia praktyczne na placówkach
 • Informacja naukowa
 • Podstawy ortopodologii
 • Kompleksowa terapia ciała w profilaktyce otyłości
 • Funkcjonalne metody rozwoju ruchowego/ Strukturalne metody rozwoju ruchowego
 • Podstawy żywienia człowieka z elementami dietetyki/ Aspekty dietoterapii w jednostkach chorobowych
 • Atletyka terenowa w fizjoterapii / Fit Bool
 • Komunikacja interpersonalna/ Dialog motywujący
 • Arteterapia z elementami kognitywistyki/ Podstawy terapii zajęciowej
 • Aromaterapia/Fitoterapia