Program studiów z rozszerzoną technologią CAD/CAM

Program studiów z rozszerzoną technologią CAD/CAM

W ramach rozszerzonego programu nauczania, prowadzone są zajęcia z wirtualnego projektowania uzupełnień protetycznych z użyciem profesjonalnego skanera 3D i oprogramowania EXOCAD, niezbędnych elementów w technologii CAD/CAM. W trakcie szkolenia wykorzystywane są specjalistyczne moduły umożliwiające projektowanie:

  • protez częściowych (szkieletowych),
  • koron,
  • mostów,
  • prac na implantach.

Nabyte w trakcie zajęć umiejętności w znacznym stopniu zwiększają szanse znalezienia pracy na rynku protetycznym.

Przedmiot technologia CAD/CAM realizowany jest w wymiarze ponad 100 godzin lekcyjnych na 3 roku studiów.