Nie żyje prof. dr hab.n.farm. Irena Matławska

Nie żyje prof. dr hab.n.farm. Irena Matławska

Z głębokim smutkiem i  żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pani prof. Ireny Matławskiej wieloletniego wykładowcy Wielkopolskiej Szkoły Medycznej i
Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii.

Pożegnanie pani profesor odbędzie się 4 grudnia w Poznaniu na Szczepankowie: msza św. ul. Agrestowa o godz. 11, pogrzeb Szczepankowo-Spławie o godz. 12

Prof. dr hab. n. farm. Irena Matławska ukończyła Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Poznaniu w 1966 r. - kierunek zielarski. Uczestniczyła też w pracach koła naukowego przy Katedrze i Zakładzie Farmakognozji, w której bezpośrednio po zakończeniu studiów rozpoczęła pracę jako asystent, potem starszy asystent, a po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk farmaceutycznych (1974 r.) jako adiunkt. Stopień naukowy doktora habilitowanego w specjalności farmakognozja uzyskała w 1993 r. W 1997 r. została powołana na stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Farmakognozji, tytuł profesora otrzymała w 2008 r. Posiadała specjalizację z zielarstwa leczniczego i technologii środków leczniczych.

W latach 1966-1993 prowadziła ćwiczenia z farmakognozji, w latach 1994–1997 seminaria z leku roślinnego, a od 1997 r. wykłady z farmakognozji, brała udział w zajęciach fakultatywnych dla studentów farmacji (od 2000 r.) i na kierunku kosmetologia z przedmiotu ziołolecznictwo.

Od 2001 r. po uzyskaniu zgody Dziekana Wydziału Lekarskiego prowadziła fakultet Lek roślinny dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego - pierwszy taki fakultet w Polsce, który był kontynuowany.

Była opiekunem bądź kierownikiem prac magisterskich i licencjackich, recenzentem prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o tytuł profesora, promotorem pięciu doktoratów. Recenzowała prace do publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

W latach 2000 -2014 jako pełnomocnik rektora do spraw kontaktów z Uniwersytetami Medycznymi w Grodnie i w Witebsku (Białoruś) brała udział w organizacji wymiany studentów, staży naukowych, uczestniczyła w licznych konferencjach organizowanych głównie przez stronę białoruską.

W latach 2004 – 2014 pracowała dodatkowo na stanowisku kierownika Katedry i Zakładu Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego w Bydgoszczy (Collegium Medicum UMK w Toruniu).

Od 1994 r. prowadziła wykłady z przedmiotu Farmakognozja w Wielkopolskiej Szkole Medycznej w Poznaniu na kierunku technik technik farmaceutyczny, a również w różnych latach prowadziła wykłady i ćwiczenia we WSEiT w Poznaniu na kierunku Kosmetologia i Fizjoterapia.

Jest autorem lub współautorem około 300 prac eksperymentalnych (izolacja i identyfikacja flawonoidów, kwasów fenolowych; badanie niektórych aktywności biologicznych), komunikatów zjazdowych, prac poglądowych na temat wykorzystania surowców roślinnych w lecznictwie, a także 12 skryptów oraz podręcznika „Farmakognozja” (ostatnie wydanie 2008 r.). Brała czynny udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, przedstawiając postery, bądź wykłady.

Była członkiem Grupy Eksperckiej ds. farmakognozji przy Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, członkiem zarządu Sekcji Fitoterapii PTL (skarbnik), członkiem PTFarm i Sekcji Historii Farmacji. A od 2021 r. pełniła funkcję redaktora prowadzącego kwartalnika Postępy Fitoterapii, będącego organem Sekcji Fitoterapii PTL.

Wykładała na studiach podyplomowych UM w Poznaniu „Zioła w profilaktyce i terapii”.

Odznaczona zostałam złotym Krzyżem Zasługi, medalem za zasługi w rozwoju Witebskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego i medalem przyznanym przez PKZ (2018 r.) „Za zasługi w rozwoju polskiego zielarstwa i ziołolecznictwa”.