Biomedyczne podstawy fizjoterapii - 488 godz. - 36 ECTS

  • Anatomia (prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna) 
  • Biologia medyczna 
  • Genetyka 
  • Fizjologia (fizjologia ogólna, fizjologia wysiłku fizycznego, fizjologia bólu, diagnostyka fizjologiczna) 
  • Farmakologia w fizjoterapii 
  • Biofizyka 
  • Biomechanika (biomechanika stosowana i ergonomia, biomechanika kliniczna) 
  • Patologia ogólna - wybrane zagadnienia kliniczne 
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna z BHP 
  • Biochemia