Metodologia badań naukowych - 127 godz. - 25 ECTS

  • Metodologia badań
  • Statystyka w badaniach naukowych
  • Egzamin dyplomowy
  • Seminarium magisterskie