Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów:

dr Urszula Domańska - absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, doktor w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej. Absolwentka kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Wychowanie Zdrowotne i Edukacja Zdrowotna US, kierunku Fizjoterapia i Masaż oraz Odnowa Biologiczna AWF w Poznaniu. Ukończyła podyplomowe szkolenia w International Academy of Orthopedic Medicine w Warszawie. Uczestnik licznych kursów i szkoleń w tym Complete Sports Manual Therapy Osteopathic Approach. Autorka wielu publikacji naukowych o tematyce zdrowotnej, programów szkoleniowych oraz innowacji pedagogicznych, prelegent podczas licznych konferencji naukowych. Wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, WSEiT, nauczyciel dyplomowany i szkoleniowiec w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie. Instruktor sportu w wielu dziedzinach. Prezes i założyciel Klubu Sportowego FABRYKA RUCHU, właściciel firmy Centrum Odnowy Biologicznej Fizjoedukacja z siedzibą w Szczecinie. Specjalizuje się w treningu funkcjonalnym oraz poprawie wzorców ruchowych i przygotowaniu motorycznym u zawodników różnych dyscyplin sportu.

Kadra dydaktyczna:

dr n. o zdr. Wojciech Garczyński - mgr Fizjoterapii, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ukończył specjalizację w dziedzinie fizjoterapii w Katedrze i Klinice Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Ręki na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, międzynarodowy terapeuta ortopedycznej terapii manualnej dra Jamesa Cyriaxa, nauczyciel akademicki wykładowca WSEiT, autor licznych publikacji naukowych z zakresu rehabilitacji medycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał z Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, w SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie oraz w prywatnym gabinecie.

dr inż. Dariusz Kłódka - ukończył podyplomowe studia menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz trzy modułowy specjalistyczny kurs Akademia Menadżera realizowany przez Firmę High w Warszawie. Posiada ukończone liczne kursy z zakresu kompetencji miękkich: motywowanie pracowników, coaching a mentoring, asertywność a sztuka ciętej riposty, przywództwo i delegowanie zadań (dyplom Franklin University). Dziekan WZ w Szczecinie WSEiT, wieloletni wykładowca akademicki, praktyk bankowy w obszarze analiz kredytów hipotecznych.

mgr inż. Monika Krynicka – Gać - dyplomowany dietetyk kliniczny, trener personalny (metoda FMS), propagatorka i pasjonatka zdrowego odżywiania i szerokorozumianej aktywności fizycznej. Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Dietetyki w Chorobach Wewnętrznych i Metabolicznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Właścicielka kameralnego Studia Treningu Personalnego i Gabinetu Dietetycznego w jednym – Schudnij Na Mieszka. Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Ekspert w audycjach radiowych i programach telewizyjnych, autorka szkoleń i wykładów z zakresu zdrowego odżywiania.

mgr Katarzyna Brózda - absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Trener przygotowania motorycznego oraz trener kadr wojewódzkich i narodowych w Piłce Ręcznej. Trener i szkoleniowiec klubowy Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Instruktor CROSS TRAINING, KETTLEBELL, ProFi Fitness School, Bulgarian Bag - podstawy, Bulgarian Bag Academy Poland, Trener Przygotowania Motorycznego, FiT Academy- Instytut Rozwoju Trenerów Personalnych. Nauczyciel wychowania fizycznego. Prelegent podczas licznych Ogólnopolskich Konferencjach dla szkoleniowców Piłki Ręcznej – z tematyki przygotowania motorycznego piłkarzy ręcznych.

mgr Elżbieta Ciuksza - mgr pedagogiki specjalnej (WSP Szczecin), terapeuta pedagogiczny (CPP Szczecin), mgr psychologii (SWPS Warszawa), psycholog sportu (AWF Warszawa); terapeuta par (Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa). Zawodowo związana z Zespołem Szkół w Policach jako pedagog i psycholog oraz ze sportowcami, którzy uczęszczają do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w ZS Police. Pracuje również w prywatnej poradni gdzie zajmuje się trudnościami dzieci i młodzieży, młodymi sportowcami oraz problemami ludzi dorosłych.

mgr Maria Adamczyk - absolwentka kierunku Fizjoterapia PUM w Szczecinie, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, szkoleniowiec w zakresie Ratownictwa. Prowadzi badania i swoją aktywność naukową w obszarze; bezpieczeństwa i ratownictwa wodnego, edukacji dla bezpieczeństwa, pedagogizacji procesów nauczania z zakresu pierwszej pomocy, fizjoterapii, treningu funkcjonalnego oraz odnowy biologicznej, bezpieczeństwa kultury fizycznej, rekreacji i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa i higieny pracy.