Informacje ogólne

Biblioteka WSEIT powstała w 2006 roku. Jej profil odpowiada kierunkom studiów i nauczanym przedmiotom. Gromadzenie zbiorów obejmuje swoim zakresem m.in. takie dziedziny nauki jak: medycyna, w tym zwłaszcza fizjoterapia i techniki dentystyczne, kosmetologia, pedagogika, psychologia, wychowanie fizyczne i sport. Księgozbiór wyróżnia się wśród innych wyspecjalizowanym profilem i aktualnością gromadzonych publikacji. Zbiory biblioteki są stale powiększane.

Ewidencja zbiorów i wypożyczeń prowadzona jest komputerowo, a wyszukiwanie książek ułatwia katalog on-line. Czytelnicy mogą na miejscu korzystać z komputerów z dostępem do Internetu oraz do licencjonowanych baz danych (WBN). Do dyspozycji czytelników są także czasopisma fachowe w prenumeracie. Obowiązuje zasada swobodnego dostępu do zbiorów.