Fizjoterapia + technik masażysta - studia + policealna

Fizjoterapia + technik masażysta - studia + policealna

Studia na kierunku Fizjoterapia trwają 5 lat i kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra fizjoterapii. Na studia zapraszamy do Poznania lub Szczecina. Można wybrać studia stacjonarne lub niestacjonarne. 

Nasza uczelnia wyróżnia się tym, że oferuje kandydatom możliwość ukończenia w ramach studiów kierunku Technik masażysta. W cenie studiów na kierunku Fizjoterapia odbywają się zajęcia w szkole policealnej. W Poznaniu w Wielkopolskiej Szkole Medycznej, a w Szczecinie w Medycznej Szkole Policealnej. Po 2 latach i zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe student otrzymuje tytuł Technik masażysta.

Atuty to:

  • dużo więcej praktycznych zajęć
  • dodatkowy dyplom za darmo 
  • drugi zawód po 2 latach

Kandydaci, którzy nie posiadają matury mogą kształcić się w naszych szkołach policealnych w Poznaniu lub w Szczecinie za symboliczną opłatą 100 zł lub 50 zł za miesiąc

Wszelkie pytania kierujcie do Biura Rekrutacji w Poznaniu lub w Szczecinie