Dodatkowe atuty studiów

Dodatkowe atuty studiów
 1. program poszerzony o przedmioty: Igłoterapia prowadzony przez czołowego w kraju instruktora mgra Adama Michońskiego (24 godziny), Radiologię kliniczną (24 godziny) oraz Manipulacje i mobilizacje stawowe prowadzone przez chiropraktyka (40 godzin)
 2. kompleksowe podejście do terapii manualnej i mnogość technik terapeutycznych w jednym miejscu
 3. ze względu na praktyczny charakter studiów zwiększono ilość godzin ćwiczeniowych, a zmniejszono ilość zajęć w formie wykładu
 4. każdy słuchacz otrzyma:
  • książkę z płytą DVD „Masaż tkanek głębokich. Materiały pomocnicze do ćwiczeń” dra n. med. Marcina Wytrążka
  • obszerne materiały dydaktyczne w postaci skryptów
  • model tensegracyjny
  • Therapy Presser (urządzenie do terapii punków spustowych)