Dlaczego warto studiować Kosmetologię II stopnia?

Dlaczego warto studiować Kosmetologię II stopnia?

Rozmowa z panią prorektor Wydziału Studiów Edukacyjnych w Poznaniu dr n. społ. Sławą Połoczańską-Godek

 

Czy warto kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Kosmetologia?

Kosmetologia na poziomie studiów magisterskich dedykowana jest osobom, które chcą nabyć pogłębioną wiedzę w zakresie zdrowia i pielęgnacji urody, poznać i praktykować zabiegi pozwalające zachować młody wygląd oraz zapewnić wysoką  jakość życia. Studenci mają dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy medycznej i branżowej. Studia przygotowują również do pracy w laboratoriach chemicznych w przemyśle kosmetycznym. 

Jaki kierunek studiów należy ukończyć, aby rozpocząć studia II stopnia na kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu?

Studia II stopnia na kierunku Kosmetologia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem tytułu magistra, które posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na kierunkach medycznych i paramedycznych (takich jak kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia), na dowolnym innym kierunku, ale posiadający dodatkowo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku kosmetologia lub
na dowolnym innym kierunku i posiadających doświadczenie w branży beauty (te osoby muszą ukończyć kurs przygotowawczy na studia II stopnia organizowany przez WSEiT - 5 dni w drugiej połowie września).

Jakie specjalności oferuje Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu na studiach II stopnia na kierunku Kosmetologia?

Wdrożone są dwie atrakcyjne na rynku pracy specjalności:

Zarządzanie i inżynieria produktu kosmetycznego - zajęcia w ramach tej specjalności prowadzą wybitni wykładowcy, naukowcy i praktycy w przemyśle kosmetycznym i naturoterapii: dr inż. Joanna Igielska-Kalwat, dr Karina Schönknecht, dr Edyta Janeba-Bartoszewicz, mgr Anna Kulawik. Partnerem kierunku jest firma Serpol-Cosmetics. Student ma możliwość poznania i zrozumienia arkanów najnowszych technologii w przemyśle kosmetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska, recyklingu, eko-opakowań i zrównoważonego rozwoju. 

Kosmetologia estetyczna z elementami trychologii - zajęcia prowadzą wykładowcy-praktycy w sektorze kosmetologii, trychologii i medycyny estetycznej. Nauka oparta jest więc na faktach. Student ma możliwość poznania pracy szkoleniowców w dziedzinie kosmetologii medycznej i estetycznej: dr Marty Bogusz, dr Sławy Połoczańskiej-Godek, mgr Jagody Wojczyńskiej, mgr Weroniki Ciszak, mgr Grażyny Foryckiej, mgr Michaliny Rutkowskiej, mgr Mileny Łuczak, mgr Moniki Szymikowską - redaktor renomowanego w branży beauty czasopisma trychologiaspecjalisci.pl Partnerem kierunku jest uznana w trychologii firma Dermasens, której właścicielem jest Barbara Butwin reprezentująca firmę APR Instruments w Polsce i trener w zakresie korzystania z urządzeń marki MicroCAMERA®

Czym wyróżnia się nauka na studiach II stopnia na kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu? 

Unikatowy program kształcenia jest u nas dostosowany do potrzeb rynku pracy. 50% zajęć praktycznych realizowanych jest w specjalistycznych pracowniach kosmetycznych i laboratorium chemicznym. Bogaty zestaw aparatury hi-tech, którym dysponuje uczelnia, pozwala poznać metody odmładzania skóry oraz redukcji defektów skóry. Student ma możliwość poznania tajemnic skóry i jej przydatków z wykorzystaniem aparatury diagnostycznej, analizy wyników diagnostyki laboratoryjnej i konsultacji z lekarzami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne. Umiejętność powiązania wiedzy z dziedziny dermatologii, endokrynologii, onkologii skóry, medycyny przeciwstarzeniowej i estetycznej i dietetyki kształtuje tożsamość współczesnego profesjonalnego kosmetologa. I takich kosmetologów kształcimy!

Zajęcia prowadzą uznani praktycy w dziedzinie medycyny i nauk o zdrowiu: dr n med. Agnieszka Zawirska - dermatolog, specjalista w medycynie funkcjonalnej, dr n med. Anna Hochół-Molenda - dermatolog, dr inż. Krzysztof Dziedzic - specjalista w zakresie technologii żywności i żywienia, dr n. med. Adam Maciejewski - internista, endokrynolog, dr n med. Joanna Czaplińska - stomatolog, dr n. farm. Beata Medenecka, dr Agata Mańkowska - fizjoterapeutka i kosmetolog specjalizująca się w laseroterapii.

Młody, dynamicznie rozwijający się naukowo zespół wyskładowców stwarza platformę do wymiany doświadczeń zawodowych, kształtując w ten sposób przyszłość branży kosmetologicznej i trychologicznej w Polsce i na rynku europejskim. 

Organizowane są sympozja naukowe i współtowarzyszące warsztaty, które podnoszą wartość studiowania w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii. Zapoznają one studentów ze światem nauki i rynkiem pracy. Bogaty zbiór piśmiennictwa specjalistycznego w naszej bibliotece ułatwia studentowi proces kształcenia i przygotowanie pracy dyplomowej. Integracyjne imprezy ze studentami naszej uczelni z kierunków Fizjoterapia i Techniki dentystyczne sprzyjają wymianie interdyscyplinarnej.

  

Zapraszamy do Działu Rekrutacji
Odpowiemy na każde pytanie związane z rekrutacją oraz studiowaniem