Dla kogo studia?

Dla kogo studia?

Studia adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia na kierunku Fizjoterapia oraz magistrów rehabilitacji ruchowej oraz innych pokrewnych kierunków studiów, którzy oprócz wyższego wykształcenia mają średnie wykształcenie medyczne lub ukończyli certyfikowane kursy z zakresu masażu i/lub fizjoterapii lub posiadają legitymację instruktorską lub trenerską.