Zakres merytoryczny

Zakres merytoryczny

Medycyna manualna (terapia manualna) jest jednym z działów medycyny zajmującym się badaniem i leczeniem czynnościowych, a więc odwracalnych, zaburzeń w układzie narządu ruchu. Zgodnie z definicją przyjętą przez Międzynarodową Federację Ortopedycznych Terapeutów Manualnych (IFOMPT) terapia manualna to „wyspecjalizowany obszar fizjoterapii poświęcony postępowaniu w chorobach nerwowo-mięśniowo-szkieletowych, oparty na wnioskowaniu klinicznym i stosowaniu wysoce swoistych metod leczenia, w tym technik manualnych i ćwiczeń leczniczych”, które są dopasowywane do indywidualnych potrzeb pacjenta.